Yemeklik Baklagiller

Yemeklik Baklagiller

Giriş- Yemeklik Tane Baklagillerin Önemi- Baklagillerin Ekim Nöbetindeki Önemi- Baklagillerde Biyolojik Azot Fiksasyonu- Nodullerin Oluşumu- Enfeksiyon Öncesi Devre- Enfeksiyon Dönemi- Bakteroid Dönemi- Nodul Şekilleri- Nodullerin Fonksiyonu- Aktif ve Aktif Olmayan Noduller- Baklagillerin Rhizobium...

Otel Teknolojisi

Otel Teknolojisi

Her meslek grubunda, kendini o mesleğin ilerlemesine, meslektaşlarının gelişimine adayan ve gerçekten bilgisi ve tecrübesi ile haklı bir saygınlık kazanan insanlar vardır. İşte bu kitabın yazarı Sayın Turan KOLAK'da bu insanlardan biridir. Uzun yıllar Otel Teknik Müdürleri Derneği'nin de...

Otelciliğin İncelikleri

Otelciliğin İncelikleri

Turizme insangücü yetiştirmenin en işlevli araçlarından birisi de turizmin ülkemizdeki gelişimini meslek yaşamı boyunca bütün yönleriyle izleyen profesyonellerin tecrübelerini yenilere aktarmalarıdır.Güngör Kuru, Otelciliğin İncelikleri kitabında yaklaşık 20 yıllık turizm deneyimini ve buradan elde...

Öğretmenlerde Meslek Tatmini ve İş Stresi

Öğretmenlerde Meslek Tatmini ve İş Stresi

Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü, yaklaşık 600.000 öğretmenin istihdam edildiği eğitim-öğretim faaliyetinin en önemli öğesi hiç kuşkusuz öğretmenlerdir. Bununla birlikte öğretmenlerin hayatının olumlu-olumsuz yönleriyle ilgili çok fazla ve ciddi yayın bulunmamaktadır. Öğretmenlerin, işlerinden...

Mesleki Yazışmalar

Mesleki Yazışmalar

Yazılı iletişimin, kural ve kaidelere uygun bir şekilde yerine getirilmesi hem yürütülen faaliyetlerin hem de kurulan iletişimin bir düzen ve disiplin içerisinde olmasını sağlar. Bu açıdan hem resmi hem de iş yazışmalarında belirlenen kurallara uygun yazışmaların yapılması ayrı bir öneme sahiptir....

Görsel Moda Tasarımı Sözlüğü

Görsel Moda Tasarımı Sözlüğü

Moda tasarımı, günümüzün en önemli ve etkili disiplinlerinden biridir. Sürekli evrim geçiren bu disiplinde kullanılan terminolojiye hakim olmak, gerek profesyonel tasarımcı ya da öğrenciler açısından, gerekse moda tasarımına ilgi duyan herkes açısından giderek daha fazla önem arz etmektedir. Bu...

Adım Adım Dedektiflik & Dedektifliğin El Kitabı

Adım Adım Dedektiflik & Dedektifliğin El Kitabı

Bazı davalarda, yargılama aşamasında veya yargılama neticesinde; yanlış kararlar verildiği, yani "hukuki hata" yapıldığı görülmüş ve duyulmuştur. "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" kapsamında sanığın; lehine olan delilleri toplama yetkisinin olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede; olayın...