İstanbul Mimarlık Rehberi

İstanbul Mimarlık Rehberi

İstanbul, tüm dünyada iki kıta üzerinde gelişmiş tek metropol... Asya ve Avrupa’yı birleştiren Boğaz’ın iki yamacına yayılmış bu şehir, İslam gelenekleri, özgür bir sivil toplum ve Avrupai değer yargılarıyla harmanlanmış, bir kesişim noktasıdır. Şairlere, yazarlara, ressamlara ilham veren bu büyülü...

The Miracle of Divriği

The Miracle of Divriği

In The Mircale Of Divriğj, Doğan Kurban provides us with a detailed account and description of the Divriği Mosque and Hospital from historical, societal, and artistic perspectives and acquaints us with an architectura lmasterpiece that has been previously overlooked in world art history.This...

Osmanlı Mimarisinin İlk Devri

Osmanlı Mimarisinin İlk Devri

1230-1402 yılları arasında Ertuğrul, Osman, Orhan Gaziler, Hüdâvendigâr ve Yıldırım Bayezid devirlerinde Anadolu ve Balkan Türkiye’sindeki 319 abideyi inceleyen kaynak eser.5 levha, 173 plân, 747 fotoğraf ve 1 harita.

Hospital Architecture (Ciltli)

Hospital Architecture (Ciltli)

Hastane Mimarisi: Mimari ve tasarım artık tedavi ve iyileşme sürecine yaklaşımın ayrılmaz bileşenleri haline gelmiştir. Işık ve rengin özel kullanımı, malzeme seçiminde gözetilen sürdürebilirlik ve odaların esnekliği günümüzün çağdaş hastane mimarisinin yenilikçi konseptlerini içerir. Son yıllarda...

Atina 1900-2000

Atina 1900-2000

Atina 1900-2000, 65 yapılık bir katalog içeriyor. Attika bölgesinde yer alan yapıların da tanıtıldığı rehber, çağdaş Yunan mimarlığının konu alındığı iki makale eşliğinde kenti etraflı bir biçimde incelemeyi amaçlıyor.

Dünya Adil Değil

Dünya Adil Değil

Modern mimariye hem anlayış hem de biçim bakımından oldukça önemli katkılarda bulunmuş, dünyanın çeşitli yerlerinde sayısız esere imzasını atmış, bir yüzyılı aşkın yaşamının neredeyse son günlerine kadar çalışmış büyük bir isim Oscar Niemeyer.Niemeyer’i önemli kılan yalnızca özellikle betonun farklı...

Hagia Sophia a Vision For Empires

Hagia Sophia a Vision For Empires

Yeryüzünde Tanrıya ibadet etmek amacıyla yapılmış ihtişamlı binalar arasında pek azı İstanbul'daki Ayasofya'nın gücüne ve gizemine sahiptir. Bu çarpıcı kitap, Bizans mimarisinin başyapıtına özgü özellikleri anlatıyor. Metinler, Bizans sanatı ve mimarisi konusunda uluslararası düzeyde yetkili uzman...

Zeki Sayar ve Arkitekt & Tasarlamak, Örgütlemek, Belgelemek

Zeki Sayar ve Arkitekt & Tasarlamak, Örgütlemek, Belgelemek

Zeki Sayar (1905-2001), mimarlık ortamında Akademi’nin efsanevi 1928 mezunları sınıfı ve dolayısıyla erken Cumhuriyet dönemi mimarları arasında, Sedad Hakkı Eldem’den sonra en tanınan ve mimarlık ortamında oldukça uzun bir süre etkin kalmayı başarabilmiş nadir mimarlardan biridir. Bu tanınırlık onun...

Günsera & Güneş Enerjili Sera

Günsera & Güneş Enerjili Sera

Günsera, İç Anadolu vb soğuk iklimler için tasarlanmış güneş enerjili "Yeni Bir Sera" modelidir. Günsera, Türkiye`de ilk defa bir sera, Güneş mimarisi ilkeleriyle tasarlanmış, modern seradan farklı, özgün ve yeni bir mimari modelidir. Günser`nın en önemli özelliği, "güneşle tarımsal üretim" ve...

Az Katlı Konutlar İçin Hafif Çelik Yapım Sistemi

Az Katlı Konutlar İçin Hafif Çelik Yapım Sistemi

“Az Katlı Konutlar İçin Hafif Çelik Yapım Sistemi” başlıklı kitap, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programında yazarın 2010 yılında tamamlamış olduğu “Türkiye' de Az Katlı Konutlar İçin Yarı Açık Hafif Çelik Yapım Sistemi Önerisi” başlıklı...