Hedef Maliyetleme Kuram ve Uygulama

Hedef Maliyetleme Kuram ve Uygulama

"... Sözgelimi en iyi tasarıma sahip bir ürün (veya hizmet), hemen aranılan tüm fonksiyonlarla donatılmış bir ürün, fiyatı çok yüksek olduğundan dolayı pazarda alıcı bulanıyor ise (veya bunun tam aksi) ne işe yarar?" "... Küresel rekabette ayakta kalabilmek için özellikle endüstriyel işletmelerin...

Kamu Maliyesi (Ders Notları)

Kamu Maliyesi (Ders Notları)

Kamu maliyesi, hangi nedenlerle kamu ekonomik faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğunu, çeşitli iktisadi anlayışlara göre kamu ekonomik faaliyetlerinin sınırlarının ne olması gerektiğini, kamu harcamalarnı, bu harcamaların türlerini, etkilerini ve bunlarla ilgili temel ölçüleri, kamu harcamalarının...

İcraatçı Gözüyle Muhasebe Maliye Ekonomi Üçgeni

İcraatçı Gözüyle Muhasebe Maliye Ekonomi Üçgeni

Bu çalışmam,Ekohaber gazetesi ve diğer gazete ve dergilerde çıkmış yazılarımı içeriyor.20.yüzyılın sonundan 2008 yılına kadar olan süredeki Türkiye'nin benim tesbitlerimle maliye,muhasebe ve ekonomi üçgenindeki gelgitlerini bu kitapta göreceksiniz....Cevdet AKÇAKOCA• Teslimlerde tecil-terkin...

Yönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi

Bu çalışmada, yönetim muhasebesi ile ilgili genel bilgiler, maliyet hacim ilişkileri ve kâr planlaması, işletme kararlarında geçerli maliyet analizleri, işletme bütçeleri, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama, fiyatlandırma, maliyet düşürme çalışmalarına yer verilmiştir.

Numerus / Özgün Muhasebe Soruları

Numerus / Özgün Muhasebe Soruları

Finansal Muhasebe ve Mali Tablolar Analizinin bütün konularından sorular yer almaktadır. Sorular konularına göre tasnif edilmiş ve adayların daha rahat anlayabilmeleri için basitten zora doğru hazırlanmıştır. Ayrıca, kitapta, finans matematiği ve maliyet muhasebesinden önemli konular ile ilgili...

Finansal Muhasebe & Dönemsonu Değerleme İşlemleri

Finansal Muhasebe & Dönemsonu Değerleme İşlemleri

Dönemiçi işlemlerin işlendiği ilk finansal muhasebe kitabımızdan sonra bu kitabımızda bir dönemsonu işlemi olarak değerleme ele alınmaktadır. Envanter işlemleri kapsamında yapılması gerekli olan fiziki sayım ve gözleme dayalı tespit ve döküm işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları ise...

Finansal Muhasebe & Dönem Sonu İşlemleri TMS/TFRS Uygulamalı

Finansal Muhasebe & Dönem Sonu İşlemleri TMS/TFRS Uygulamalı

Bir özlü sözde “Muhasebenin amacı, sadece mikro kayıt değil makro düzeyde kayıt işlemlerini gerçekleştirmektir.” denir. Elinizdeki bu kitap, farklı bir yaklaşımla muhasebeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin muhasebeye karşı ilgilerini artırmaya yönelik olarak kitapta konular sade ve öz bir...