Atatürk'ten Türkiye'ye Işık Tutan Konuşmalar (Cep Boy)

Atatürk'ten Türkiye'ye Işık Tutan Konuşmalar (Cep Boy)

İstiklal ve hürriyet âşığı bir lider,toplumcu bir önderdir Mustafa Kemal ATATÜRK...Çağdaş, ulusal bir ruh yaratmış, toplumun mutluluğunu kendi huzurunun kaynağı saymış,tükenmişliğin, yıkılmışlığın acısı içinde kıvranan insan topluluğuna millet olmayı anlatmış bir öğretmendir...Atatürk’ü anlatmak...

Mustafa Kemal'e Mektup

Mustafa Kemal'e Mektup

Celadet Alî Bedirxan'ın tarihsel büyük şahsiyeti çerçevesinde oluşan insan resmi, “Kürt münevverinin nuru” metaforunda saklıdır; 'Kemal'e ermeye' niyetli değildir, Celadet, direnir, zira Botan'ın kadim parıltısına çoktan riayet etmiştir. Bu manada, ne “Arapkirli”ye ne de “Nurslu”ya benzer, hele...

Niçin Atatürk

Niçin Atatürk

Atatürk’ü Anlamak dünü bilmek, bu günü yaşayabilmek, yarını görebilmektir.Kafamızı bilimle, yüreğimizi umutla ve yurt sevgisiyle, benliğimizi özgürlük ve bağımsızlık heyecanı ile doldurmak, iyiye, güzele, doğruya bağlanmak, çağı yıllar önce yakalayan Mustafa Kemal’in çağdaşlık anlayışına...

Atatürk Gençlik ve Hürriyet

Atatürk Gençlik ve Hürriyet

Sadi Borak, bu eserinde Atatürk'ün bağımsızlık, ordu hürriyet, gençlik devrimler, basın ve milli eğitim konularındaki çeşitli öğüt ve düşüncelerini gençliğe sunmaktadır.Atatürk, Gençlik ve Hürriyet'i hazırlamak için yüzlerce belge ve kaynağı inceleyen Sadi Borak, ulaştığı bilgileri kronolojik olarak...

Gazi ve Latife

Gazi ve Latife

Atatürk "Gazi Mustafa Kemal" günlerinde, İzmir'de bir genç kızla tanıştı ve evlendi. 2 yıl, 6 ay, 4 gün birlikte yaşadılar. 25 Ağustos 1925 günü, Latife Hanım: "Latife Gazi Mustafa Kemal" olarak çıktığı İzmir'den; sadece 'Latife' olarak yine İzmir'e dönüyordu.Nasıl tanıştılar, nasıl yaşadılar, niçin...

Mektuplarım

Mektuplarım

Sevgili Madam,Uzun zamandan beri aramızda derin bir sessizlik hüküm sür-mektedir. Onu evvela sizin ortadan kaldıracağınızı sanıyordum.Fakat insanın tahayyül ettiği şey nadiren gerçekleşir. BundanBaşka eşsiz ve hayranlığa layık K.B.’nin getirdiği mektuplardansonra tatlı mektuplarınızı beklemkte...

Atatürk ve İslam

Atatürk ve İslam

“Atatürk ve Din”, “Atatürk ve İslam” konusu toplumumuzda öteden beri hem merak konusu olmuş, hem de bazı kesimler tarafından Atatürk’ü yıpratmanın bir aracı olarak kullanılagelmiştir. Gerçek nedir?Atatürk bir devlet kurucusu kahraman olarak dine ve İslam’a nasıl bakmaktaydı? İçinden çıktığı ailenin...

Foks'un Gözünden Gazi Mustafa Kemal

Foks'un Gözünden Gazi Mustafa Kemal

Yatak odasından dost meclislerine, yurt gezilerinden önemli toplantılara kadar her an her yerde..Atatürk’ün can yoldaşı, sevgili köpeği FOKS bugün de Anıtkabir’de onun yanı başında...Foks’un gözünden çok partili rejim arayışının yaşandığı ilginç dönem ilginç olaylar, ilginç kişiler...Foks Atatürk’ün...

Aynadaki Kemalizm

Aynadaki Kemalizm

Bir çırpıda okunabilecek ve insan zihnindeki yakın tarihimizle alakalı soru çengellerini yerinden oynatacak, okuyanı doğruları araştırmaya teşvik ve tahrik edecek bir kitap Aynadaki Kemalizm.