Türk Sendikacılığı & İşçi ve İşveren

Türk Sendikacılığı & İşçi ve İşveren

Türk sendikacılığına 45 yıla yakın emeği geçen Refik Baydur, bu çalışmasında ülkemizdeki işçi-işveren sendikacılığını anlatmakta. İçinde bulunduğu işveren sendikası TİSK’in yanısıra, muhatabı olan işçi sendikalarını da kuruluşlarından günümüze dek geçen süreçteki rolleri bakımından incelemektedir....

Sendikaların Mahzun Öyküsü

Sendikaların Mahzun Öyküsü

Sendikal hareketin gelişimi, işçi sınıfının mücadele tarihinden ayrı değerlendirilemez. Ancak bu mücadele de, en genel düzeyde ülkedeki kapitalist üretim biçiminin gelişiminden, sermaye tarafından oluşturulan ve işçi sınıfına kabul ettirilen ekenomik politikalardan ve daha politik-pratik bir düzeyde...