Pazarlamayı Anlamak

Pazarlamayı Anlamak

Pazarlama Ustası Philip Kotler'in KalemindenMüşterilerinizi ve etkin bir şekilde onlara nasıl pazarlama yapacağınızı anlamak, şirketinizin başarısı için kritik önem taşır. Bu kitapta, pazarlama fırsatlarını fark etmeyi, planlar geliştirmek için pazarlamadaki insanlarla birlikte çalışmayı ve büyük...

E.S.E. Etkili Satış Eğitimi

E.S.E. Etkili Satış Eğitimi

Günümüzün ve geleceğin piyasalarında şirketler, fiyat ve teknolojik ilerlemeler konularında yarışmayacak. Rekabet konuları, satış elemanları ve tüm şirket çalışanlarının müşterilerle kuracakları iletişimin ve verecekleri hizmetin niteliği olacaktır. Yarışma hizmet konusunda olunca insan, insan söz...

Müşteri Tatmini Ölçümlerinizi Geliştirmenin Yolları

Müşteri Tatmini Ölçümlerinizi Geliştirmenin Yolları

Bu kitap, müşterisini hizmeti ve ürünüyle tatmin etmek isteyen rekabetçi kuruluşlar için hazırlandı. Yine bu kitapla, kuruluşunuzun Müşteri Tatmin Programını ve yapısını geliştirme olanağını bulacaksınız. Akılcı, çok özel ve farklı programlar ve fikirlerle sizin kurumsal tatmin programlarınızı...

Pazarlama Reçeteleri

Pazarlama Reçeteleri

Bu kitap ülkemiz pazarlama profesyonellerinin işe bakışını derinden etkiler ve hatta Türk şirketlerinin iş yapış biçimini ciddi şekilde değiştirirse kimse şaşırmasın. Çünkü o iddia, özveri ve cesaretle yazıldı ve paylaşıma sunuldu.

Pazarlama İletişiminde Temel Yaklaşımlar

Pazarlama İletişiminde Temel Yaklaşımlar

"Günümüz rekabet koşullarında, geleneksel pazarlama anlayışının artık geçerliliğini kaybettiği, bu durumun da firmaları yeni bir takım arayışlara sürüklediği görülmektedir. Yoğun rekabet, ürün ve hizmetlerin daha da homojenleşmesi, pazarların olgunlaşması, hem mal hem de hizmet endüstrilerinde...

Konkur Nasıl Kazanılır?

Konkur Nasıl Kazanılır?

''İyi fikirlerin kötü sunumlarla baltalandığına çok sık tanık oluruz. Steel ikna sanatını antamakla kalmıyor, iş dünyasına egemen olan kötü iletişimin çarelerini de sunuyor.Shelly Lazarus, Ogitvy & Mather Dünya Başkanı ve CEO'su Eğer işiniz satışsa -bugünlerde kimin işi satış değil ki?- bu...

Etkili pazarlama Yöntemleri

Etkili pazarlama Yöntemleri

Ekonominin gelişen yüzü, şimdilerde en dikkat çekici nokta… Piyasaların eskisinden daha fazla mücadele gerektirdiği ise su götürmez… Bu bağlamda da pazarlamacıların daha stratejik, yaratıcı, yenilikçi ve ticari anlayışa sahip olması gerektiği de yadsınamaz bir gerçek.Yeni çağda şirketlerin...

Pazar Oluşturma & İşletme Sınırlarının Etkileri

Pazar Oluşturma & İşletme Sınırlarının Etkileri

Günümüz pazarlarında işletmelerin, rekabet avantajı elde etmek ve bunu korumak için, mevcut rekabet kurallarına uygun davranmaktan fazlasına ihtiyacı var. Kıran kırana rekabetten kan gölüne dönen “kırmızı okyanus” larda öne çıkmaya çalışmak artık yeterli değil. Bunun yerine, tertemiz “ mavi okyanus”...

Hizmet Pazarlaması

Hizmet Pazarlaması

Pazarlamanın ve Hizmetlerin GelişimiHizmetlerHizmetler Bakımından Pazarlama Karması Elemanları Pazarlama Planlaması ve StratejileriProfesyonel Hizmetler Bireysel Hizmetlerde Müşteri Tatmin YöntemleriÖrnek Olaylar

Yönetim ve Pazarlama Alanlarında Seçme Konular

Yönetim ve Pazarlama Alanlarında Seçme Konular

İçindekiler1-Osmanlıda Sanayi Devrimi Oldumu2-Stratejik Yönetim Sürecinin Temeli3-Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Süreçleri4-Bilgi Paylaşımında Kişisel Ağlar ve Grup Üyeliği Etkisi5-Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Çeşitli Konulardan Hareketle Lider ve Yönetici Kavramlarına İlişkin Bazı...