Okul Tiyatrosu 1

Okul Tiyatrosu 1

İlk ve orta dereceli okullar, özellikle Anadolu'da bulunan okullar, gerek sınıf içi, gerekse milli günlerde ve yıl sonunda verecekleri müsamerelerde yoğun bir piyes arama ve bulma çabası içinde çırpınırlar. Okul müsameresinde temsil edilecek piyes; milli, ahlaki olmalı ve Türkün seciyesini, yüksek...