Okul Yönetimi

Okul Yönetimi

Bu kitabın içerigini belirlemek üzere egitim sistemi, egitim yönetimi ve okul yönetimi konuları yanı sıra ilkögretim ve ortaögretim okul müdürlerinin görevleri analiz edildi. Analiz sonunda a)görev alanları, b)alanlara gören işler, c)işlerin işlemleri ve işlem basamakları sıralanmıştır. Egitim...

Gelişim ve Öğrenme / Ziya Selçuk (büyük boy)

Gelişim ve Öğrenme / Ziya Selçuk (büyük boy)

Psikoloji, insan davranışının altında yatan nedenleri inceleyen, duyuş, düşünüş ve davranışların bağlı bulunduğu kanunları araştıran bir bilim dalıdır. Günümüzde yaşamın her alanında psikolojinin doğrudan ya da dolaylı etkisini görmek mümkündür. Bir banka reklamı hazırlanırken psikologların insan...

Öğretmenliğin İç Yüzü -Davranışlar-

Öğretmenliğin İç Yüzü -Davranışlar-

Bu kitapda öğretmenlik uygulamasında görülen aksaklıklardan bazıları davranış ve tavırlar olarak sergilenmiş, idealleştirilme yapılmadan hemen hergün karşılaşılabilecek olaylar ortaya konulmuştur. Kitabı okuyan öğretmen, öğrcenci veya anne-babalar, bazı yerlerde kendileriyle yüzyüze geleceklerdir....

Öğretim İlke ve Yöntemler

Öğretim İlke ve Yöntemler

Halen görev yapan öğretmenlerimize ile tüm eğitimcilere, fakülte öğretim elemanlarımıza özellikle de Eğitim Fakülteleri lisans programlarında yer alan “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi için lisans öğrencilerine yazılı bir kaynak oluşturma amacı ile titiz bir biçimde hazırlanan bu çalışma altı(6)...

Öğretmenin Gücü

Öğretmenin Gücü

Öğretmen;Bir çocuk için, anne kadar sıcak ve şefkatli , baba kadar güvenilir ve koruyandır.Öğretmen;Dünya için, karanlıkların sönmeyen ışığı, cehaletle savaşın en keskin kılıcıdır.Öğretmen;İnsanlar için, bedeni ve bilgisiyle en yüksekte, hoşgörü ve tevazu için halkın içinde olandır.Öğretmen;Toplum...

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimi birçok öğretmen için anahtar niteliğindedir. Çünkü sınıf yönetimi sadece bir ders değil, aynı zamanda sınıfta bir yaşam tarzı ve hayatın kendisini sınıfa getirmedir.Bu hazırlık ve uygulama sürecinde iyi insan, iyi vatandaş ve meslek sahibi bireyler yetiştirme temel amacını güden Türk...

Üstün Beyin Gücü

Üstün Beyin Gücü

Özel Eğitimlerinin GerekçesiUygarlık ve Üstün Beyin GücüÜstün Başarılılar Üzerinde AraştırmalarBeyin Gücünün ÖlçülmesiÇağımızdaki AraştırmalarGelişim ÖzellikleriAile Bölge ve Etnik ÖzelliklerÖzel EğitimleriYurdumuzdaki Özel Eğitim Olanakları ve DeğerlendirilmeleriBeyin Gücü GöçüEnderunBibliyografya

Konuşma Eğitimi (Sözlü Anlatım)

Konuşma Eğitimi (Sözlü Anlatım)

Sağlıklı bir iletişim için etkili ve düzgün konuşabilmek esastır. Konuşma eğitimi, etkili ve düzgün konuşmanın yol ve yöntemlerini anlatan önemli bir kaynaktır. Kitapta sözsüz iletişim, beden dili gibi konuların yanı sıra diksiyon unsurlarından da bahsetmektedir. Etkili bir konuşma becerisine sahip...

Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Türkiye’de eğitim alanında yapılan reformlarla birlikte, öğrenme-öğretme faaliyetleri yeni anlamlar kazanmıştır. Eğitim faaliyetlerinde kullanılan yöntem ve teknikler değiştiği gibi faaliyetlerin yapıldığı yerler sadece sınıf içi ortamlar olmaktan da çıkmıştır. Bu da “okul dışı öğrenme ortamları”...