Tutum Algı İletişim

Tutum Algı İletişim

İletişim, son yıllarda Türkiye'de de merkezi bir kavram haline geldi. Reklamcılık sektörü, siyasal alan ve medya dünyası, iletişimin profesyonel bir biçimde tasarlanmasına ve etkili iletişim yollarını kullanmaya daha fazla ihtiyaç duyar hale geldiler. Belirli bir ürünü, hizmeti ya da iddiayı...

Reklam Yazma Sanatı

Reklam Yazma Sanatı

Neden bazı reklamlar tarihin bir parçası olurken bazıları hiç anımsanmaz? Bu sorunun yanıtını, Advertising Age' in editörü Denis Higgins'in tüm zamanların en iyi beş reklamcısıyla yaptığı röpörtajlarda bulacaksınız. William Bernbach, Leo Burnett, George Gribbin, David Ogilvy, Rosser Reeves'in...

Uluslararası Halkla İlişkiler

Uluslararası Halkla İlişkiler

Çekişmeli görüşlerin ileri sürüldüğü disiplinlerarası bir alan olma özelliğini hala koruyan halkla ilişkiler; reklamcılık ve pazarlama ile birlikte hem akademik alanda hem de uygulama alanında kendi meşrutiyetini sağlayacak teorik çerçeveler geliştirmeye çalışmaktadır. İletişim ve halkla ilişkiler...

Marka İmajı

Marka İmajı

Tüketici tercihlerindeki önemli rolü nedeniyle ön plana çıkan marka imajı konusunu ele alıp, geniş bir literatür taraması ile inceleyen kitap, Türkçe'de bu konuda mevcut sınırlı sayıdaki yayınlara kapsamlı bir çalışma olarak katılmaktadır."Marka İmajı (Alışveriş Merkezlerine İlişkin Bir Araştırma)"...

Halkla İlişkiler ve İletişim

Halkla İlişkiler ve İletişim

Bu çalışmada, halkla ilişkiler ve genel olarak iletişim kavramları ve uygulama alanları üzerinde durulmuştur.Yönetici ve orta kademe yöneticilerimize, halkla ilişkiler faaliyetlerinde ve iletişimlerinde yararlı olacak konular kitapta ifade edilmeye çalışılmıştır. Halkla ilişkilerin gelişimi ve...