Çanakkale'nin Ruh Portresi

Çanakkale'nin Ruh Portresi

Tarihin aslî vazifesi, dünü öğretip bugünü düşünmek ve yarını inşa etmektir.Bizler, dedelerini bir yüce idealin, bir aziz devletin ve bir kutlu toprağın uğrunda şehadete uğurlamış bir neslin yetimleriyiz. Bizim geçmişimizle kopmaz bağlarımız var. Geçmişimiz bugünü diri tutma ve yarına ümitle bakma...

Dez-Enformasyon Çağı

Dez-Enformasyon Çağı

II. Dünya Savaşı'nın kirli sırlarını ve bu savaşın gerçekte nasıl kazanıldığını biliyor musunuz?Bosna'daki çatışmaların, soykırımların arkasında kimler vardı? Gizli hesaplar, kirli amaçlar..Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Uzakdoğu'da küresel hegomonik senaryolar, terör oyunları...İlluminati'den...

Çanakkale Savaşları ve Menkıbeler

Çanakkale Savaşları ve Menkıbeler

Türk tarihinde çok mühim bir yeri bulunan Çanakkale Savaşları, daima resmi tarihin belli mantık kalıplarıyla ortaya konmuştur. Tarih, bugünü kavrama ve geleceği tasarlama imkanı veren bir ilimdir.Bence, tarihi yazmak, tarihi yapmaktan zordur. Resmi tarihi okumak sabır ister, bu sabrın içinde...

Son Haçlı Seferi Balkan Harbi 1912-1913 7-G-13

Son Haçlı Seferi Balkan Harbi 1912-1913 7-G-13

Türkler’in Balkanlar Serüveni, tarihlerinin önemle bir kısmını teşkil eder. Tarihte doğudan batıya yönelik Türk göçleri, hep Avrupa üzerine doğru cereyan etmiş,bu, Karadeniz’in kuzeyi ve güneyinden olmak üzere iki yoldan gerçekleşmiştir.İlk göçler, Orta Asya’dan hareketle Karadeniz’in kuzeyinden...