Seyahatname (Ciltli)

Seyahatname (Ciltli)

Venedikli Marco Polo’nun XIII. yüzyılda yaptığı doğu yolculuklarına dair verdiği ayrıcalıklı ve ayrıntılı bilgiler batı dünyası için bir kılavuz niteliğindedir. İpek Yolu’nu izleyerek İran, Irak, Hindistan ve Çin’e gider ve izlenimlerini muhteşem tasvirleriyle aktarır. Seyahatname zamanının çok...

Sovyetler 1929 (Gezi Notları)

Sovyetler 1929 (Gezi Notları)

S.S.C.B'ye üç haftalığına gelen bir ziyaretçi Sovyet dünyasını üçyüz sayfalık kitapta belgelere dayanarak anlatmaya kalksa, bakış açısına göre onu yerlere de çalabilir, göklere de çıkarabilir. S.S.C.B.'de büyük otellerde veya rejimin yüksek görevlilerin arasında değil de, gündelik hayatın içinde ve...

Paris, Londra, Viyana; Abdülaziz'in Avrupa Seyahati

Paris, Londra, Viyana; Abdülaziz'in Avrupa Seyahati

Batı'da büyük yankı uyandıran bu seyahat Osmanlı Devleti açısından şu faydaları sağlamıştır: Kırım Savaşı ile başlayan Osmanlı-Batı ittifakı güçlendirildi. Girit ve Balkanlarda Avrupa'nın müdahalesi kısmen engellenip, Rusya'ya karşı özellikle İngiltere'nin desteği sağlandı. Ayrıca Osmanlı...

Yitip Giden İstanbul & Kaybolan Mirasın Peşinde

Yitip Giden İstanbul & Kaybolan Mirasın Peşinde

DÜNÜYLE BUGÜNÜYLEŞEHR-İ İSTANBUL…İstanbul, tarihî süreci içinde birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış kadim bir yerleşim yeridir. Misafir ettiği birçok milletin yanı sıra içinde barındırdığı gelenekler ve hikâyelerle de asırlara uzanan bir ruhu vardır. Zaman geçtikçe ne yazık ki önce fiziksel...

Seyahatnamelerde ve Tarihi Coğrafya Eserlerinde Karaman

Seyahatnamelerde ve Tarihi Coğrafya Eserlerinde Karaman

Seyyahlar, zaman zaman gezip gördükleri yerlere dair izlenimlerini ve buralarda duyup işittiklerini yazıya geçirmişlerdir. Nitekim onlar kişisel meraklarını tatmin etmek amacıyla seyahat ettikleri gibi; elçilik faaliyetleri yapmak, mektuplar götürmek, ajanlık ederek ülkelerine bilgi sağlamak gibi...

17. Asır Ortalarında Osmanlı Üzerinden İran’a Seyahat

17. Asır Ortalarında Osmanlı Üzerinden İran’a Seyahat

XVII. Asrın Marco Polo’su sayılan meşhur Fransız seyyahı Jean-Babtiste Tavernier (1605-1689), Şark ülkelerine yaptığı seyahatlerde gördüklerini, edindiği bilgi ve intibaları yazdırmak suretiyle, kitap haline getirmiş; büyük bir alaka gören eseri “Les six voyages de J. S. Tavernier en Turquie, en...

Thevenot Seyahatnamesi & Stefanos Yerasimos'un Anısına

Thevenot Seyahatnamesi & Stefanos Yerasimos'un Anısına

Thévenot Seyahatnamesi, yayınlanışından tam 334 yıl sonra, değerli tarihçimiz Stefanos Yerasimos’un giriş yazısı ve notlarıyla artık Türkçede... 1633 doğumlu Jean Thévenot, seyahatlerine 19 yaşında başlamıştı. Önce İngiltere, sonra Hollanda, Almanya, İtalya derken oryantalist Herbelot’nun telkiniyle...

İbn Eca Seyahatnamesi

İbn Eca Seyahatnamesi

15. yüzyıl seyyahlarından İbn Ecâ et-Türkî (1417-1478), Memlûk Devleti’nde hem ordu kadılığı (kazaskerlik) hem de elçilik vazifesi yapmış Türk kökenli bir tarihçi ve seyyâhtır. İbn Ecâ, 1471 senesinde Sultan Kayıtbay döneminde Memlûk kumandanı Emîr Yeşbek ed-Devâdâr’ın yanında Dulkadiroğlu...