Kapitalizmin Kısa Tarihi

Kapitalizmin Kısa Tarihi

Yirmiden fazla dile çevrilmiş olan bu eser dünya ekonomisinin XV. ve XVIII. yüzyıllar arasındaki tarihine ilişkin 30 yıl süren bir araştırmanın bulgularını ve sonuçlarını içeriyor. XX. yüzyılın en büyük tarihçilerinden biri olan Fernand Braudel insanın nüfusundan, ne yiyip ne içtiğinden, ne...

Kapitalizm Nasıl İşler?

Kapitalizm Nasıl İşler?

'Üçüncü Dünyanın Yağmalanması', '1970'li Yılarda Emperyalizm' adlı kitaplarıyla Türkiye'de de tanınan ünlü Fransız iktisatçısı Pierre Jalee elinizdeki kitabıyla, kapitalizmin işleyişini her düzeyde okurun anlayabileceği bir tarzda, ancak aşırı basitleştirmelere düşmeden anlatıyor.