Kemalizm ve Değişen Paradigma

Kemalizm ve Değişen Paradigma

Türkiye'de siyasetin başta gelen meselelerinden biri seçkinciliktir ve uzun zamandır da hep böyle kalmıştır. Bu terimle anlatmak istediğim şeyse, küçük fakat imtiyazlı bir kesimin topluma egemen olma ve bu konumu da seçkin olmayan kimselere atfettiği kültürel ve entelektüel yetmezlikten ötürü meşru...

Kızıl Kitap & 1936 Moskova Duruşmaları Üzerine

Kızıl Kitap & 1936 Moskova Duruşmaları Üzerine

Sedov, "1936 Moskova Duruşması Üzerine Kızıl Kitap"ı yazarak, Sovyet bürokrasinin Bolşevikler'e karşı düzenlediği en berbat komplolardan birini açığa çıkarma görevini hakkıyla yerine getirdi. Bu açığa çıkarma görevini hakkıyla yerine getirdi. Bu broşür, Stalin'in Bolşevik-Leninistlere yönelik...

İslam, Demokrasi, Türkiye

İslam, Demokrasi, Türkiye

Bu kitap ülkemizin güncel toplum ve siyaset sorunlarıyla ve bunların tarihsel kökenleriyle ilgili olarak bir Türk felsefecisinin son yıllarda kaleme aldığı düşünce yüklü görüş ve değerlendirmeleri içermektedir. Prof. Ahmet Arslan’ın okuyucunun dikkatine sunduğumuz bu eseri birçok bakımdan...

Hükümdar ve Siyaset Kitabı

Hükümdar ve Siyaset Kitabı

Bu kitap, tarihteki klasik İslâm devletlerinde idareyle ilgili olarak dikkate alınması gerektiğine inanılan pratik öğütleri sunuyor bize. Bir yanda adaletin tam olarak sağlanması, servetin doğru bölüşümü, vergi memurlarının yüksek niteliklere sahip olması, yöneticiyle yönetilen arasında daha...

Siracu'l-Müluk / Siyaset Ahlakı ve İlkelerine Dair

Siracu'l-Müluk / Siyaset Ahlakı ve İlkelerine Dair

Endülüs'teki İslam medeniyetinin yetiştirdiği Muhammed B. Turtuşi'nin bu eseri yazıldığı zamandan itibaren ilim ehlinin dikkatini çekmiş, yöneticilerin referans kaynağı olagelmiştir. Sirac, sadece bir nasihat kitabı olmaktan öte hukuku eksen alan bir siyaset danışma kitabıdır.Eser, Turtuşi'nin çok...

Mukaddes Kavgam

Mukaddes Kavgam

İster gecenizi gündüzünüze katıp bu hak dava için çalışın, ister yan gelip yatın. Bu hak davanın başarısını ne bir gün öne labilirsiniz, ne bir gün geciktirbilirsiniz. Bütün mesele sizin bu şerefli dava da nasıl bir imtihan vereceğiniz, nasıl bir karşışık elde edeceğiniz ile ilgilidir. Yapacağınız...

Bir Millet Uyanıyor! 5/Küresel Haçlı Seferi

Bir Millet Uyanıyor! 5/Küresel Haçlı Seferi

"ABD ve Avrupa, topyekün bir ekonomik durgunluk içindedir. Böyle dönemlerde dünya savaşları çıkarılır. ABD ve İngiltere içindeki güçler ki Brzezinski bunlara dahildir Asya'daki "Şanghay İşbirliği Örgütü" gibi oluşumları engellemek için dünya savaşı çıkarmak istiyor. Bu savaşın adını da, "Batı ile...

1935 Çevirileri

1935 Çevirileri

"Osmanlı Tarihinin MADDESİ: Osmanlı TOPRAK ekonomisidir. Osmanlı Tarihinin bir de RUHU vardır. O da toprak üretim temeli üzerinde yükselen sosyal ve politik Osmanlı üstyapısıdır. Konumuzun tabanı Osmanlı toprak ekonomi düzenidir.Ancak bedensiz ruh ve ruhsuz beden anlaşılamıyacağı gibi; Osmanlı...