Anarşist Portreler

Anarşist Portreler

Bu kitapta, ünlü Rus entelektüelleri Michael Bakunin ve Peter Kropatkin'den: hakkında çok fazla şey bilinmeyen bir çizme yapımcısı ve iyi bir konuşmacı olan J.W. Fleming'e kadar anarşist harekete katılanları temsil edenlerin yaşamları ve kişilikleri inceleniyor. Paul Avrich, politik ve toplumsal...

Siyasal İslamın Arka Bahçesi

Siyasal İslamın Arka Bahçesi

Açıktır ki yasaklamak, bir edolojinin ortadan kalkmasını sağlamaz. Öyle olsaydı, yeryüzünde kendisini kabul ettirmiş, insanlığın tarihsel ve toplumsal mücadele sürecinde bir çok dünya görüşü ortaya çıkmaz; kendinden bahsettiremezdi. Halbuki dünya dönüyor ve dönen dünyanın gerçeklerini...

Avrupa'da Devrimler &1492-1992

Avrupa'da Devrimler &1492-1992

Bu kitapta Charles Tilly, Avrupa tarihinin, savaş, ayaklanma ve bastırmalarla, devlet ve imparatorlukların doğuş ve mücadeleleriyle ve kentleşme, zenginleşme ve sanayileşme ile tanımlanabilecek son beş yüzyıllık bir dönemini yeniden yorumlamaktadır. Devrimler ve devrimlerin köken bakımından...

Sultan Galiyev Eleştirisi

Sultan Galiyev Eleştirisi

Sultan Galiyev, Turancılığı savunmuştur. Mustafa Kemal ise Turancılığa kesin olarak karşı çıkıyor. Sultan Galiyev, bir çeşit Türk-İslam sentezcisiydi. Hatta Panislamist fikirlerin de etkisi altında olduğu söylenebilir. Türk-İslam sentezi veya Panislamizm gibi fikirlerle M.Kemal'i, bir an için bile...

Kısır Döngü

Kısır Döngü

- Avrupalılaşma sürecinde II. Meşrutiyet'in ilanına destek veren öğrenciler kimlerdir?- Türkiye'de üniversite özerkliğini reddeden yönetimler hangileriydi?- Özerk üniversiteye ilk defa Osmanlı döneminde mi geçildi?- Öğrencilerin serbestçe örgütlenmesi ne zaman başladı?- Atatürk döneminde kurulan ilk...

Yasaklı Umut Recep Tayyip Erdoğan

Yasaklı Umut Recep Tayyip Erdoğan

- Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi hangi siyasi partiyi destekliyordu?- Erdoğan Milli Görüş hareketi ile nasıl tanıştı?- Erbakan, niçin Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belideye Başkanı olmasını istemiyordu?- Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinde kadınların rolü neydi?- Başkan'ı cezaevinde korumak için...