Düşünceler

Düşünceler

Farklı kültürlerde, hatta farklı yüzyıllarda söylenmiş olmakla birlikte, özdeyişler kültürler arasında, hatta yüzyıllar arasında ortak paydalar oluşturma özelliğine sahiptirler. Eskiçağda yaşamış bir filozofun ya da bir yazarın veya bir devlet adamının kendi zamanında söylemiş olduğu bir özdeyiş...

Çocuklarının Kaleminden ve Mektuplarıyla Rosenbergler

Çocuklarının Kaleminden ve Mektuplarıyla Rosenbergler

ABD ve Sovyetler Birliği arasında İkinci Dünya Savaşı ertesi başlayan Soğuk Savaş’ın ilk büyük hukuk davası –ve gövde gösterisi– bir atom casusluğu etrafında kurgulanmıştı. 1951’de başlayan davada, Ethel ve Julius Rosenberg çifti, dönemin en büyük teknolojik sırrı olan atom bombasına dair can alıcı...