Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler

Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler

Hiçbir devlet yöneticisi kendisine toplum çoğunluğunca gönüllü itaat edilmedikçe iktidarda kalacak güce sahip değildir. Her siyasal sistem daima bir meşruluk temeline ihtiyaç duyar. Bu, tarihte bazen ahlak ve din, bazen ulus, bazen de bir sınıfsal dayanak olmuştur. Ama bütün meşruluk arayışlarının...

Rejim Sorunu

Rejim Sorunu

Bugün Türkiye'nin çok ciddi ve kapsamlı sorunların cenderesinde bocalamakta olduğunda şüphe yoktur. Bu sorunların başında, toplumsal barışı tahrip eden, toplumun özgür gelişiminin önünün tıkayan ve vatandaşların insanca var olma çabalarına gem vuran mevcut anayasal, hukuki düzenin aşılmlaz bir kaya...

Komünist Parti Manifestosu

Komünist Parti Manifestosu

'Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak istiyoruz diye dehşete düşüyorsunuz. Oysa sizin mevcut toplumunuzda nüfusun onda dokuzunun özel mülkiyeti ortadan kaldırılmış durumda; özel mülkiyetiniz ancak onda dokuzun buna sahip olmaması sayesinde ayakta duruyor. Demek ki bizi suçlamanızın nedeni, toplumun...

Amerikan Emparyalizmi Tarihi

Amerikan Emparyalizmi Tarihi

Anti-Sömürgeci Kitaplar Dizisi'nde şimdiye kadar yayınladığımız ve herbiri inceledikleri konuların en seçkin ve yetkin örnekleri olan kitaplarımızın tümü okuyucuyunun sıcak ve yakın ilgisini gördü. Anti-Sömürgeci Kitaplar Dizisi'ni konuyu bütün boyutlarıyla değişik açılardan inceleyen yeni...

Marksizmin Temel Sorunları

Marksizmin Temel Sorunları

Sosyal yayınlar, bu kitap ile, Sanat ve Sosyalizm'den sonra, Plehanov'un yazılarını içinde toplayan ikinci kitabı Türk okuyucularına sunmuş olmaktadır. Sanat ve Sosyalizm'de sosyalist bakımdan sanat sorunlarını inceleyen Plehanov, burada sosyalist dünya görüşünün felsefi yanını ilgilendiren düşünce...

Çizgilerle Komünist Manifesto

Çizgilerle Komünist Manifesto

Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerindendir. Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifesto’nun ilk basımı 1848 Şubatında Londra’da yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde sayısız basımı yapıldı, bugün de yaygın bir...

Totalitarizmin Kaynakları 3 / Totalitarizm

Totalitarizmin Kaynakları 3 / Totalitarizm

Hannah Arendt’in kapsamlı eseri Totalitarizmin Kaynakları’nın Türkçe çevirisi, üçüncü cilt Totalitarizm ile tamamlanıyor. Arendt’in antisemitizm ve emperyalizm tartışmalarını ele aldığı iki cildin ardından, esere doğrudan adını veren bu ciltte totalitarist düşüncenin kökenleri, örgütlü hareket...