Türkiye'de MAFİA'laşmanın Kökenleri 2 / Sikkesiz Sultanlar

Türkiye'de MAFİA'laşmanın Kökenleri 2 / Sikkesiz Sultanlar

Celaliali, mütegallibe, zorba kökenli eşkiye bozması ayanlar; artık hak, hukuk ve yasa tanımıyorlardı. Hem merkezi otoriteye kafa tutuyor hem de korumaları altındaki yerel halkı ezerek soyuyor, sömürüyorlardı. Onları hiçbir güç dizginleyemiyordu. Halk ve devlet zorba güç odaklarının zulmü altında...

Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri

Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri

Ermeni “soykırımı” nedir? Tarihimizde böyle bir olay “gerçekten” yaşanmış mıdır? Yoksa bu konu, uluslararası diplomaside merkez konumda olan ülkelerin Türkiye üzerinde kurdukları siyasi bir baskı aracı mıdır? Peki Ermeni yazınında bu konu nasıl belgelenmiştir? Gerçeği arama peşinde akıntıya karşı...

Kutsal Savaşlar Tarihi

Kutsal Savaşlar Tarihi

Savaş, bilinen, güncelliğini hiç yitirmeyen, ama ne yazık ki gerektiği kadar işlenmeyen bir konudur. Bu kitap savaşsız bir dünya zorunluluğu üzerinde durarak, şiddeti ve savaşı doğrulayan her tür ideolojik boyunduruktan kurtulmuş bir düşünce yapısının dinginliği ve huzuru içinde "savaş"...

Türkiye Solu'nun Eleştirel Tarihi-1

Türkiye Solu'nun Eleştirel Tarihi-1

Türkiye'de sol hareketlerin tarihi üzerine, bugüne kadar birçok araştırma ve tez kaleme alınmıştır. Belgelere ve tanıklıklara dayanan, ya da anılardan oluşan bu önemli birikim, yeni bir tarih çalışmasını belki de gereksiz gösterecek kadar geniştir. Ne var ki, 'Türkiye Solu'nun Eleştirel Tarihi'nde,...

İki Adalı Hüseyin Cevahir / Ulaş Bardakçı

İki Adalı Hüseyin Cevahir / Ulaş Bardakçı

Cigaram elimi yakıyor.Maltepe'de etrafı karanlığın cüceleriyle çevrilmişmarş söyleyen iki adalı.İki adalının marş söyleyişinde silahlar susar.Maltepe'nin göbeğini derin bir sessizlik kaplar.Koro susar, büyü bozulur, görevlerini hatırlar cüceler,Eller tetikte tarrrr...Ve Cevahirimi kalbime gömüp...

Milli Mücadele'de Galip Hoca, Celal Bayar

Milli Mücadele'de Galip Hoca, Celal Bayar

Mahmut Celal Beyin, 37 yaşında, evli, çocuklu, tahsilli, kaybedecek çok şeyi olan bir şahsiyet olmasına rağmen, ileri görüşlülükle, birçoklarından evvel tehlikeyi fark edip, eline silah alarak, vatan müdafaasına başlaması çok zor bir karar ve harekettir. Siyaset hayatında dini istismar etmeyen,...

Bir Zamanlar Ankara

Bir Zamanlar Ankara

Türk basınının başarılı köşe yazarı, yöneticisi, gazete temsilcisi ve yazar Cüneyt Arcayürek, tüm başarılarının kaynağını oluşturan ebedi muhabirliğiyle Ankara'nın yakın tarihini anlatıyor. Ama insansız kareler, binaların öyküsü olur. Bu yüzden insanlara zoom yapıyor.Kimler yok ki!..Art arda ne...

Maraş’tan Bir Haber Yok & Siyasi Bir Avukatın Anıları

Maraş’tan Bir Haber Yok & Siyasi Bir Avukatın Anıları

Mehdi Bektaş, 68’in siyasal rüzgârıyla edindiği siyasal kimliğini, 1977 yılında Dev-Genç’in avukatlığı ile ete kemiğe büründürür. Dev-Genç’le başlayan siyasal süreç, 12 Eylül’le kesintiye uğrasa da Mehdi Bektaş’ın yaşamında kesintiye uğramaz. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle, Dev-Genç’in...

Soğuk Savaşta Sıcak Çatışma

Soğuk Savaşta Sıcak Çatışma

Kore Savaşı (1950-1953) yakın dönem dünya tarihi açısından çok önemli bir savaştır. II. Dünya Savaşının bitmesinin hemen ardından başlayan süreç, tüm dünyada iki süper gücün yani Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin birbirleriyle giriştikleri amansız...

Cepheye Giden Yol

Cepheye Giden Yol

Onuncu Yıl Marşı’nın bir mısrasını değiştirerek sizin emeğinizi daha iyi ifade eden şu mısrayı yazdım: ‘Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.’- Mustafa Kemal AtatürkBüyük Taarruz başladığında Behiç Bey Ankara hükümetinden bir telgraf alır:"İş bu dakikada bütün millet fedakâr...