Siyer-i Nebi ve Kürtler

Siyer-i Nebi ve Kürtler

Burada sosyal ve siyasal Kürt kamuoyu için önemli olan, dinin ne söylediği değil, dindarın ne yaptığıdır. Dindarın ne yaptığına bağlı olarak Kürt toplumu, dinin sosyal ve siyasal konumu hakkında bir düşünceye sahip olacaktır. Anlaşılan o ki, Kürdistan üzerine dindarların yaklaşım tarzları ve yürüyüş...

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Diğer Peygamberlerde Bulunmayan 100 Özelliği

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Diğer Peygamberlerde Bulunmayan 100 Özelliği

Yaratılış ve ahlak itibariyle insanların en üstünü kabul edilen İslam Peygam-beri Hz. Muhammed (s.a.v.) her bakımdan öncüydü. İnsanların ihtiyaç duyduğu konularda kusursuz bir örnekti. “Peygamber size ne getirirse getirsin onu alın ve neyi de yasaklarsa ondan uzak durun.” sözü de bunun kanıtıdır. Bu...

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı

İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberleri ve özellikle de peygamberimizi tanıtmak elbetteki tam anlamıyla mümkün değildir. Öncelikle iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dede ve iyi bir arkadaş olmanın yanı sıra peygamberlik yönünün de doğru bir şekilde ele alınması ve okuyucuya yansıtılması...

Pozitif Gençlik

Pozitif Gençlik

“Pozitif Gençlik” sağlam bir bilgi donanımına sahip olarak haysiyetli bir duruş sergilemektir. İçinde modern bilimler ve din olmayan gencin hayatında pozitiflik bahsetmek zordur.Ayrıca “pozitif gençlik” ifadesi, içerisinde köklü iman barındırır… İman ise yaratılmışlara ve olaylara bakışı...

Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Muhammed'in Hayatı

Çağdaş bir "sîret". Hz. Peygamber'in hayatındaki derinlik, sadelik ve güzelliği edebiyatın imkânlarıyla ustaca yansıtan bir başucu kitabı. "Siret Ödülü" sahibi. Özenli bir baskı ve cildiyle yıllarca saklanabilmesi için ekstra basıldı.

Bir Bakışta Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı

Bir Bakışta Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı

Bir Bakışta Hz. Muhammed (s.a.v)’in Hayatı’nın anlatıldığı bu kitap, yediden yetmişe herkesin rahatça okuyabileceği bir eser özelliği taşımaktadır.İnsanlığın önderi, biricik örnek şahsiyeti, Allah elçisi Hz. Muhammed (s.a.v) ne kadar anlatılsa da O’nun bütün hayatının her anını bilmek, idrak etmek...

Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed

Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed

Elinizdeki kitap,peygamber sevgisini ve onun yüce ahlakını dile getirmek üzere altınoluk dergisinde yayımlanan kırk yazıdan oluşmaktadır.Yüce Rabbimiz bizden o enbüyük rehberi bütün gönlümüzle sevmemizi,onu kendimize model almamızı,yap dediğini yapıp,yapma dediğinden uzak durmamızı istemektedir.

Hz. Muhammed'i Hissetmek & Efendimiz'in Yolu ve Daveti

Hz. Muhammed'i Hissetmek & Efendimiz'in Yolu ve Daveti

Hayatını, Hz. Muhammed’in hayatına adamış bir İslam alimi... Ve onun bir ömür boyu süren çalışmalarının özü ve özeti... Asım Köksal, Peygamber Efendimiz’in takip ettiği yolun izlerini sürüyor. Onu hissederek, adeta onunla yaşayarak, onun davetini anlamaya çalışarak... Okuyucuya da ilahi aşkın...

Peygamberimizin (s.a.v) Gözyaşları

Peygamberimizin (s.a.v) Gözyaşları

Enes (r.a.) şöyle rivayet etmiştir;"Rasulullah (s.a.v.) şöyle bir hutbe verdi ki, asla bir benzerini dumadım. Şöyle buyurmuştu:"Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız!Bunun üzerine Rasulullahın ashabı, yüzlerini örterek hıçkıra hıçkıra ağladılar."(Buhari, Tefsir,68)

Siyer Tasarımı

Siyer Tasarımı

Hz. Peygamber’i doğru anlama ve anlatma çabasında nereden başlanabileceğinden öte, imanın pratikteki karşılığı olan “ahlak”la ilgili olması hasebiyle “nasıl bir peygambere inanıyoruz” sorusuna cevapla da ilgilendiğimizi belirtmeliyiz. Zira bugün Müslüman zihin-eylem dünyasında yaşanan en büyük...