2017 SMMM Staja Giriş - Finansal Tablolar ve Analizi

2017 SMMM Staja Giriş -  Finansal Tablolar ve Analizi

Staj Giriş Konu Serisinin Mali Analiz kitabı, sınavda sorulan 8 soruyu kapsamaktadır. Normal kitap boyutunda ve Yeni Sınav Sistemine uygun olarak hazırlanan Mali Analiz kitabında konular etkin bir şekilde işlenerek, konuların kavranmasının sağlanması amaçlanmıştır. SMMM Staja Giriş dersinin önemli...

2019 SMMM Yeterlilik Konu Anlatımlı Maliyet Muhasebesi

2019 SMMM Yeterlilik Konu Anlatımlı Maliyet Muhasebesi

Günümüzdeki ekonomik ve teknolojik değişimlerle birlikte gelişmiş ekonomilerde ver alanda ve özellikle serbest meslek dallarında asgari bir standartlaşmanın zorunlu ve kaçınılmaz bir hale geldiği dikkate alındığında ülkemizde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları...