Yapısal Eşitlik Modellemesi - AMOS Uygulamaları

Yapısal Eşitlik Modellemesi - AMOS Uygulamaları

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) sosyal bilimlerde veri analizi yöntemi olarak gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Birçok araştırmacı, araştırmalarında YEM’i tercih ederken, bir kısmı da kullanmayı istese de ya konuyu karmaşık bulmakta ya da YEM çözümlemesi yapabilecek programları...

Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul

Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul

Enerji ve toplum konuları, özellikle nükleer enerji ve sosyal kabul, çeşitli sosyal bilimcilerce değerli araştırmalara konu edilmiştir. Nükleer enerji konusunda halkın sosyal kabul sorunları genelde NIMBY sendromu olarak adlandırılmaktadır. NIMBY literatürünün nihai amacı, halkın somut yatırımlara...