SPK (Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim)

SPK (Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim)

90’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan ve çok büyük boyutlu zararlara neden olan şirket iflaslarının önemli kısmı, uzmanlar tarafından denetim süreçlerindeki eksikliklere yakından ilişkilendirilmektedir. Özellikle 2000 yılında patlak veren ENRON skandalı, denetim işlevinin işletmenin başarısının...