The Study Of Religions: An Introduction

The Study Of Religions: An Introduction

‘The Study of Religions: An Introduction’ is a student friendly textbook in the field of History of Religions. It begins by explaining why the study of religions is relevant in today’s world before moving on to a survey of the historical development of the study of religions and its key disciplinary...

İslam Dini Tarihi / Hz. Muhammed'in Doğumundan Ölümüne Kadar

İslam Dini Tarihi / Hz. Muhammed'in Doğumundan Ölümüne Kadar

Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, bu kitapta esas olarak, İslâm Dini ve Mezheplerini doğru kavrayabilmek için Hz. Peygamber’in doğumundan âhirete intikaline kadar referans gösterilen bütün beşerî ve siyasî olayları ele almıştır. Bu kitapta, ileride İslâm dünyasında tartışma konusu edilen olayların,...

İslam'ın İlk Döneminde İmanın Toplumsal Yansıması

İslam'ın İlk Döneminde İmanın Toplumsal Yansıması

“İman” kavramı, dinî inancın İslami terminolojideki karşılığıdır. Başta Allah (cc) olmak üzere inanılması gereken objelere inanmayı belirten bu kavram, cam bir fanus içindeki hava gibi dış dünya ile irtibatsız, sadece insanın iç dünyasına ait bir yapılanma değil, aksine onun tüm tutum ve...

Dinler Kavşağı Anadolu

Dinler Kavşağı Anadolu

Anadolu'nun coğrafi konumu da göz önüne alındığında, tarih boyunca bu topraklarda tanık olunan din çeşitliliğinin, yeryüzünün başka hiç bir bölgesiyle karşılaştırılamayacağı kolayca görülür. Sayısız denecek denli çok uygarlık, bunun doğal sonucu olarak da bu denli çok ve değişik din, Budizm, Taoizm,...

Peygamberlerin Bütün Söyledikleri

Peygamberlerin  Bütün Söyledikleri

Tarih, din yüzünden çıkan savaşlarla ve kavgalarla doludur. Çağımızda yeryüzünün küresel bir köye dönüşmesiyle birlikte, farklı inançlara sahip insanların bir arada ve yoğun bir şekilde yaşamak zorunda kalmalarından dolayı aralarında büyük çatışmaların çıkma olasılığı son derece artmıştır....

İslam Önderleri Tarihi 5

İslam Önderleri Tarihi 5

Şah Veliyyullah Dehlevî hazretlerinin ıslah ve yenileme alanı; kendi içinde farklılıklar ve büyük bir genişlik taşır. Bilim ve düşünce yönünden ağır olan bu çalışma dairesinin alanı içinde eğitim-öğretim ve kitap telifi, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin yaygınlaştırılması, felsefe ve mantık gibi akıl...

Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri Cilt 3

Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri Cilt 3

Üstad Kadir Mısıroğlu tarafından kaleme alınan Tarihten Günümüze Tahrif Hareketlerinin 1. ve 2. Cildi oldukça ses getirmiş, ilgi ve beğeni ile okunmuştu. Üçüncüsü merakla beklenen "Tahrif Hareketleri 3" kitabımızın çıktığını mutlulukla sizlere bildiriyoruz. Özellikle TASAVVUFUN MÂHİYETİ VE TASAVVUF...

Ehlibeyt'in Diliyle Peygamberler Tarihi-1 & Hz.Adem ve Hz.İdris

Ehlibeyt'in Diliyle Peygamberler Tarihi-1 & Hz.Adem ve Hz.İdris

Allah, Hz.Adem'i (a.s) yaratırken Cebrail'e yeryüzünden dört çeşit toprak getirmesini emretti.Cebrail de yeryüzünün değişik yerlerinden dört çeşit toprak getirdi.Allah, o toprağı çamur haline getirdi.Çamur bir süre kaldıktan sonra kokuştu, ardından kurumaya başladı.Öyle bir hal aldı ki vurulduğunda...

Kuran'ın Kökeni

Kuran'ın Kökeni

Kitapta ağırlıklı olarak şu sorulara yanıt aranmaktadır: Muhammed'in yaşadığı dönemde Kur'an gibi bir kitabın insanlar tarafından hazırlanıp ortaya çıkması imkansız mıydı? Yoksa Kur'an'ı ortaya çıkarabilecek uygun bir sosyo-kültürel ortam ve gayet iyi bir yazar kadrosu mu vardı? Muhammed, iddia...

Güneşten Damlalar

Güneşten Damlalar

Elinizde tuttuğunuz kitap birçok açıdan benzerlerinden çok farklı ve eşsiz bir konumdadır. Kitapta Hak Muhammed Ali inancının temellerinden olan Ehl-i Beyt’in babası Hz. Muhammed Mustafa’nın hayatı farklı bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Hz. Muhammed Mustafa’nın hayatı tarihsel yaşamı...