Tefsir-i Kebir (23 Cilt şamua)

Tefsir-i Kebir (23 Cilt şamua)

Güven ve istikrarın hâkim; huzur ve ilmin zirvede olduğu dönemlerde tefsir ilminin imamı olarak kabul edilen; büyük âlim, mutasavvıf Fahruddin Râzi tarafından kaleme alınan “Mefâtîhu’l-Gayb” isimli bu eser; yüzyıllarca Osmanlı Medreselerinde okutulmuş, ayrıcaİbn-i Kesir, Elmalılı, Ebu’s Suud,...

Kısa Surelerin Tefsiri

Kısa Surelerin Tefsiri

Namaz dinin direğidir. Halkımız arasında namaz sûreleri olarak nitelendirilen -ki aslında tüm sûreler namaz sûresidir- Duhâ Sûresinden Nâs Sûresine kadar olan bölümdeki sûreler, âyet sayılarının azlığı dolayısıyla ezberlenmesi kolay olan sûrelerdir.Yayınevimiz, genel olarak halkımızın ezbere bildiği...

Kur'an-ı Kerim (Orta Boy)

Kur'an-ı Kerim (Orta Boy)

* Dünyanın en kolay okunan hattı.* En son sadeleştirilmiş Elmalılı M. Hamdi Yazır meali.* Her sayfanın kenarında Türkçe meal.* Sure ve cüz indeksi.* Lüks cilt.

Tefsir Usulü

Tefsir Usulü

Rasulullah'ın Kur'an'ın manalarını ashabına açıklaması ve tabiinlerin, sahabeden tefsir öğrenmelerini, selef'in tefsirdeki ihtilaflarının mahiyetini ve sebeplerini, tefsirde nakil ve reyden doğan ihtilafları, tefsirde rey ve istidlalden doğan ihtilafları belirtip, en doğru tefsir metodunun ne...

Kur'an ve Tefsir Araştırmaları - II

Kur'an ve Tefsir Araştırmaları - II

Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-1 (Kur'an, Sünnet-İlimler)" konulu tartışmalı ilmi toplantı 26-27 Eylül 1998 tarihlerinde, Üsküdar Belediyesi Altunizate Kültür Merkezi'nde Vakfımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Züleyha'nın Aşk Derdi / Hz. Yusuf Kıssası

Züleyha'nın Aşk Derdi / Hz. Yusuf Kıssası

Arap Fars ve Türk edebiyatlarında Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Bijen ile Menije gibi muhabbetname, denilen edebi türde yazılan eserlerden biri de Tevrat ve Kuranda kimi farklılıklara karşımıza çıkan Yusuf ile Züleyha hikayesidir. Birçok tefsir kitabında değişik şekillerde yorumlanan ve bazı...

Fi Zilali'l Kur'an (16 Cilt)

Fi Zilali'l Kur'an (16 Cilt)

Kur'an-ı Kerim'in mesajını verme açısından mükemmel bir tefsir olan bu kitaptan, Kur'an'ın nasıl anlaşılacağını ve nasıl yaşanacağını öğreneceksiniz.Kur'an-ı Kerim ile doğrudan doğruya muhatap olacak, vahyin nurlu ikliminden nefas alacak, ilahi kelam ile doyacak; Tevhid inancının ve amelinin mahiyet...

Kur’an-ı Kerim’i Tefsir Yöntemi

Kur’an-ı Kerim’i Tefsir Yöntemi

Bu kitabı hazırlamaktaki kastımız; mü’minler için hidayet, şifa, rahmet, nur/aydınlık ve basiret olarak gelmiş olan Kur'an’ı Kerim’i, anlama ve tefsir etmedeki karmaşayı gidermeye katkıda bulunmaktır  Kur'an’ı Kerim, çok okunuyor,  hakkında çok konuşuluyor ve çok tefsiri yapılıyor olmasına rağmen...

El Mizan Fi Tefsir-İl Kur'an 7

El Mizan Fi Tefsir-İl Kur'an 7

El-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.Öncelikle Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.İkincisi Kur'an'ı hadisle...

İbn Ata Tefsiri & Gönül Gözüyle Kur’an

İbn Ata Tefsiri & Gönül Gözüyle Kur’an

Anadolu’yu asırlar boyu kulluk, ahlak ve marifetle mayalayıp şekillendiren sûfîler, insanoğlunun Kur’ân-ı Kerîm’in manasına olduğu kadar, hakikat ve sırlarına da vakıf olmasına katkı sağlamak için pek çok işârî tefsir kaleme almışlardır. IV/X. yüzyılda yaşamış bir sûfî olan İbn Atâ’nın tefsiri de bu...