Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Teknoloji, temel bilimlerde yapılan buluşlara bağlı olarak gelişim gösteren sosyal bir olgudur. Bilimsel bilgi ve birikimin toplumsal yaşamda uğraş alanımıza yol gösterebilmesi açısından, farklı alanlarda eğitim alsak bile bilimsel teknolojik uygulamaların temel bilgisine sahip olmamız gerekir. Bu...

Dijital Panorama

Dijital Panorama

Son yıllarda bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler hepimizin hayatını, gerek birey, gerek toplum, gerekse de kurum olarak derinden ve kökten etkilemeye başlamış, beraberinde yeni içerik, etkileşim ve iletişim biçimlerini de getirmiştir. Birbirinden farklı teknoloji ve içeriğin tek...

Öztakip

Öztakip

Bugün hepimiz teknolojiyi öztakip için kullanıyoruz: uyku saatlerimiz, attığımız adımların sayısı, harcadığımız kalori miktarı, almamız gereken ilaçların takibi. Bu kitapta Gina Neff ve Dawn Nafus, günlük deneyimlerimizin veriye dönüşmesinin ne anlama geldiğini inceliyor. MIT Press Gerekli Bilgiler...

Ses Uygulamalarında Efekt ve Sinyal İşlemcileri

Ses Uygulamalarında Efekt ve Sinyal İşlemcileri

İşitsel ve görsel iletişim modern yaşamın vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. İletişimin ön plana çıktığı günümüz dünyasında eskiye kıyasla daha fazla işitsel ve görsel ürün insanlara sunulmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde bu alanda arz ve talebin arttığı bir gerçektir. Ses kavramı,...