Hasta Hakları ve Hasta Hakları İhlalinde Başvuru Yolları

Hasta Hakları ve Hasta Hakları İhlalinde Başvuru Yolları

*Genel Olarak Hasta Hakları *Hasta Haklarının Tarihçesi *Sağlık Sktörü ve Hasta Haklarının Türkiye’deki Gelişim Süreci *Hasta Hakları *Hasta Haklarının İhlali Halinde Hasta veya Hasta Yakınlarının Başvuru Yolları *Hasta Haklarıyla İlgili Mevzuatta Yer Alan Hükümler *Hasta Hakları İle Görevli...

Borçlar Hukukunda Hakimin Sözleşmeyi Tamamlaması

Borçlar Hukukunda Hakimin Sözleşmeyi Tamamlaması

Toplumsal yaşamda değişik amaçlarla birçok sözleşme kurulmaktadır. Sözleşmenin kurulması ile meşgul olan taraflar, dikkatlerini sözleşmenin esaslı noktalarına verdikleri için, başka hususları gözden kaçırabilmektedirler. Ayrıca tarafların her hususu düşünmeleri de beklenemez. Bu sebeple...

Hasta Hekim Hakları ve Davaları

Hasta Hekim Hakları ve Davaları

Ülkemizde sağlıkta yaşanan dönüşümle birlikte çok daha net ifade edilmeye başlanan “hasta hekim hakları” konusunun artan önemi ve ayrıca gerçekleşen yasal değişiklikler ışığında çalışma genişletilerek ve güncellenerek okuyucuya sunulmuştur. Kitap, hasta hakları, hekim hakları, hasta ve hekimin...

Rüşvet Suçu

Rüşvet Suçu

Doç. Dr. Ayşe Nuhoğlu danışmanlığında hazırlanan, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Doç. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Yrd. Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut dan oluşan jüri heyeti tarafından 22. 06. 2007 tarihinde oybiriliği ile kabul edilen -Rüşvet Suçu- isimli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk...

İçtihatlarla Türk Ceza Hukukunda Uzlaşma

İçtihatlarla Türk Ceza Hukukunda Uzlaşma

Uzlaşma ilk olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda düzenlenerek hukuki bir kurum olarak hukukumuzdaki yerini almıştır. Daha sonra yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleriyle uzlaşma hükümlerine uygulamasal etkinlik ve işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu kitapta uzlaşma...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması / Ali İhsan İpek

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması / Ali İhsan İpek

Bu çalışmada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulama ve öğretideki düşünceler ışığı altında incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ceza hukukunda yer alan tekerrür, yargılama masrafları, müsadere, cezanın belirlenmesinde esas alınacak temel ilkelere de yer verilerek konu zenginliği...