Girişimciliğin Temel Bilgileri

Girişimciliğin Temel Bilgileri

Toplumumuzda girişimciliğin özendirilmesi ve bireylere girişimci kişilik özelliklerinin kazandırılması ve geliştirilmesi hususunda başvurulması gereken ilk araç eğitimdir. Zira kişilerin sahip olacağı girişimcilik özellikleri, onların sadece kendiişlerini kurarken ihtiyaç duyacakları özellikler...

İktisat Kılavuzu

İktisat Kılavuzu

İktisadın Başlangıç İlkeleri, Kısa İktisat Tarihi, Milli Gelir, Tüketim, Yatırım, Faiz Oranı, Para, Uluslararası İktisadi İlişkiler, İktisadi Dalgalanmalar, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Temel İktisat Kavramları.

Marka ve Farklılaşmak

Marka ve Farklılaşmak

Eşref Yaman Yalçın,Bazı ünlü profesörler gibi anlaşılmaz alıntılar yapıp sofistike cümleler kurmayı bilmez. Dünyadaki ilgili ilgisiz her türlü teknolojik gelişmeyi sosyal medyada paylaşıp "bakın sizin bilmediğiniz neler biliyorum" diye hava atmaz. Eski usul pazarlama bitti, artık her şey ama her şey...

Rekabetçi Piyasa Ekonomisi & Kavramlar, Kurallar, Kurumlar

Rekabetçi Piyasa Ekonomisi & Kavramlar, Kurallar, Kurumlar

Rekabetçi Piyasa Ekonomisi kitabı, küresel ekonomik krizin yaşandığı, devlet ve piyasalar arasındaki ilişkilerin yoğun biçimde yeniden sorgulandığı bir dönemde, rekabetçi piyasaların geliştirilmesine yönelik kamu müdahaleleri konusunda Türkiye'de yaşanan güncel tartışmalara uluslararası deneyimler...

Küreselleşme mi? Emperyalizm mi?

Küreselleşme mi? Emperyalizm mi?

Marx ve Engels'in 1848 de kaleme aldığı Komünist Manifesto'nun, 150. Yılında Paris'te "Kazanılacak Bir Dünya" Uluslar arası Buluşma (13-16 Mayıs) gerçekleştirildi. Söz konusu uluslararası buluşmanın önemli temalarından biri de Küreselleşme Neo-liberalizm ve Emperyalizmdi.Yves Dezalay ve Bryant...