İngiliz Tiyatrosu 1995-2015 & Yazarlar ve Eserlerinden Seçkiler

İngiliz Tiyatrosu 1995-2015 & Yazarlar ve Eserlerinden Seçkiler

Beckett sonrası dönemde İngiltere’de yazılmış ve sahnelenmiş belli başlı tiyatro eserleri ve akımları kültürel, siyasal ve toplumsal işlevsellik açılarından çeşitlilik gösterir. 2000’li yıllarda “altın çağını” yaşayan İngiliz tiyatrosunda “yeni yazın”, “alternatif tiyatro” ve “akıntıya karşı...

Sahneye Koyma Sanatı

Sahneye Koyma Sanatı

Antoine, Belasco, Stanislavski, Craig, Meyerhold, Copeau, Vaktangov, Hopkins, Jouvet, Zakava, Guthrie, Logan… Tiyatronun sadece pratiğini değil, bu pratiğe temel oluşturan teorileri de üretmiş ve tiyatronun sanılanın aksine, “iki kalas, bir heves”ten çok daha önemli işlevlerinin olduğunu düşünen...

Türk Siyasal Sineması (1960-1990)

Türk Siyasal Sineması (1960-1990)

Bir sanat dalı olarak sinema, her sanat dalında olduğu gibi bir dünya görüşünü, yaşantı biçimini, farklı kültürleri ve ideolojileri yansıtmaktadır. Sinemayı diğer sanatlardan farklı kılan yan, onun hem görsel hem de işitsel özellikleri bir arada taşımasıdır. Sinema icat edilişinden günümüze...

Olmak Ya Da Olmamak

Olmak Ya Da Olmamak

Ülkemizde oyunculuk eğitimi konusundaki kaynaklar oldukça sınırlıdır.Özellikle bu eğitimin başlangıç noktası sayılabilecek olan "oyunculuk sınavları"üzerine bütünlüklüve yöntemli bir çalışmanın eksikliği kendini yakıcı bir biçimde hissttirmektedir.Elinizdeki bu kitap hem oyunculuk sınavlarına...

Yönetmen ve Sahne & Natüralizmden Grotowski'ye

Yönetmen ve Sahne & Natüralizmden Grotowski'ye

Bu kitabın çıkış noktası, tiyatroda yönetmenin XIX. yüzyılın sonlarında nasıl ortaya çıktığını ve takip eden süreçte bir oyunu sahnelemeyi mümkün kılan uygulamalar bütünü içinde nasıl temel bir figür haline geldiğini göstermektir. Natüralizm, sembolizm ve grotesk arasında biçimlenmeye başlayan temel...

Ataerkil Komedi & Manilerle Gelin-Kaynana-Oğul Tiyatrosu

Ataerkil Komedi & Manilerle Gelin-Kaynana-Oğul Tiyatrosu

Elinizde tuttuğunuz bu Oyun halk kültürü ve mizahının ürettiği “gelin - kaynana - oğul” üçlü ilişkisinden söz eden ve sayıları bini bulan maniden hareketle “ataerkil senaryoda” rolleri yazılı gelin - kaynana - oğul tiyatrosunu seyirlik hale getiriyor.Yakından gözlemlendiğinde hayat yolunda karşı...

Salome (Küçük Boy)

Salome (Küçük Boy)

Oyun eski İsrail ve Filistin´de geçmekte ve Hıristiyanlığın doğuşu dekorunda, kahin Iokanaan ile Judaea Valisi Herod Antipas ve Herod Antipas´ın karısı Herodias´ın kızı Salome arasında geçmektedir. Salome´nin şehvetli tutumu sonunda onun ve lokanaan´ın ölümüyle sonuçlanır.

Cumhuriyet Döneminde Tarihi Tiyatro

Cumhuriyet Döneminde Tarihi Tiyatro

Tarihî olaylara derinlik ve farklı bakış açıları ka¬zandıran tarihî tiyatrolar, sadece geçmişi değerlen¬dirmez; toplumun siyasî hafızasını da güçlü kılar. Diğer tarihî tahkiyeli eserler de böyledir. Cumhuri¬yet dönemi Türk edebiyatında tarihî oyunları tanıt¬mayı amaçlayan bu çalışma, 1923'den...

Gerçekçi Oyunculuk & Etki-Tepki Yöntemi

Gerçekçi Oyunculuk & Etki-Tepki Yöntemi

Gerçekçi dram sanatında (tiyatro-sinema), seyircinin izlediklerine inanmasının sağlanması için gerekli olan gerçeklik illüzyonu, ancak, oyuncunun sahiciliği sayesinde yaratılır.Bu çalışmada, oyuncunun, Sahiciliği nasıl yakalayabileceği, Duygularını nasıl harekete geçirebileceği, Oynadığı karakterle...