Osmanlılarda Türkçe Tefsir Geleneği

Osmanlılarda Türkçe Tefsir Geleneği

İslam’la tanışmadan önce de güçlü devletler kuran Türkler, İslâm’la birlikte daha üst bir noktaya evrilmişler, büyük medeniyetler tesis etmişler, Kur’ân’dan aldıkları ilhamla hâkimiyetlerinin ulaştığı coğrafyaları maddeten ve mânen imâr etmişlerdir.    Türklerin kurduğu en ihtişamlı devletlerden...

Dersaadet’in Kileri & Tuna Nehri’nde Ticaret ve Devlet

Dersaadet’in Kileri & Tuna Nehri’nde Ticaret ve Devlet

Osmanlı  Tuna’sını  inceleyen  Batı  kaynaklı  akademik  çalışmaların  önemli  bir  çoğunluğuna  göre  Tuna  Nehri, Osmanlı yönetiminde kaldığı süre zarfında bölge, dünya ticaretinden koparılmış ve hatta Osmanlılar buradaki ticareti  canlandırmak  için  hiçbir  çaba  harcamamıştır.  Bu  tezlerin...

Çetelerin Hedefindeki Abdülhamid

Çetelerin Hedefindeki Abdülhamid

Tarihin büyük insanları, çok defa bir ihanet çemberinin içinde yaşarlar. Sultan Abdülhamid için bu çember zaman zaman nefes alacağı yere kadar daralmıştır.***Meşrutiyetin ilanı ne kadar haklı bir talep ise, 31 Mart isyanı ve saltanat değişikliği o derecede haksız bir muamele olmuştur. Bu hareket ile...

Osmanlı Ordusunda Dört Yıl (1915-1919)

Osmanlı Ordusunda Dört Yıl (1915-1919)

Eski Ermenistan’a yolculuğum kolay değildi. Oraya varmak için kış ortasında Bingöl dağlarını aşmam gerekiyordu. Bu sıra dağlar 4300 metre yükseklikte olup, yazın bile geçmek güçtü. Buzla uğraşmanın yanında, bu yüksekliklerde yaşayan yarı vahşi Kürt aşiretleriyle de uğraşmam gerekecekti. Bu aşiretler...

Osmanlı Sarayında Hayat

Osmanlı Sarayında Hayat

Topkapı Sarayı, devasa bir imparatorluğun, üç kıtayı üç buçuk asır yönettiği merkez… Osmanlı’nın en parlak, en sönük; en muhteşem, en acı; en neşeli, en hazin günlerinin şahidi... Burada her köşenin bir hikâyesi vardır, her hatıranın bir izi…Sarayda, Osmanlı padişahına selam vermek istemeyen Rus...

Üç Kıtanın Hakimi Kanuni Sultan Süleyman (Cep Boy)

Üç Kıtanın Hakimi Kanuni Sultan Süleyman (Cep Boy)

Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyaya nam salmış sultanı Kanuni, hicretin onuncu asrının başında doğdu. Eski doğu inanışına göre 10 sayısı uğurlu sayıldığı için, onuncu Osmanlı padişahı olması iyi bir lider olacağına işaret olarak görülmüştü. Bu yorumu yapanlar, bu devlet adamının Osmanlı’nın kaderini...

Tarih Boyunca Türkler ve Avrupa

Tarih Boyunca Türkler ve Avrupa

Tarih boyunca türk sözcüğü hangi anlamları yüklenmiştir.Roma hun imparatoru attila'nın elinden nasıl kurtuldu?Malazgirt zaferi dünya tarihinin yönünü nasıl değiştirdi?Türkler islam dünyasını bizans'ın elinden nasıl kurtardı?Haçlılar istanbulu neden yaktı?Tarihin gelmiş geçmiş en büyük deniz kaşifi...

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Beyliği, diğer Anadolu beyliklerine göre daha küçük ve önemsiz iken, nasıl olupta tümünü egemenliği altına alıp, bir dünya imparatorluğunu kurmuştur? İşte bu kitap, hem bu soruya yanıt bulmaya, hem de özellikle yabancı yazarların bir "karadelik" olarak nitelediği Osmanlı Devleti'nin kuruluş...

Osmanlı Devleti Tarihi 1

Osmanlı Devleti Tarihi 1

Birkaç çadırdan Devlet-i Âliyye'ye uzanan bir çizginin hikayesi nedir? Bu devlet geleneğinin kültürel zemini ve tarihî geçmişi nereye dayanır? Kuruluşu, gelişimi, büyüklük ve ikbâl dönemleri nasıldır? Yükseliş ve çöküş sebepleri nelerdir?.. Daha da uzayabilecek bu sorulara cevap niteliğinde olan...