Bir Paylaşma Planının Perde Arkası Türkiye 1945

Bir Paylaşma Planının Perde Arkası Türkiye 1945

Toplumların kendine Özgü yasaları vardır. Bu yasalar içinde toplumlar gelişir, yavaşlar veya yok olur.Türkiye'nin toplumsal tarihi de bu yasalar içinde bugüne kadar geldi.ikinci Dünya Savaşı, hem dürjya siyasi tarihi hem de Türk siyasi tarihi açısından bir dönüm noktasıydı.Günümüzde...

Milli Mücadele 1918-1920 İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle

Milli Mücadele 1918-1920 İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle

Mondros Mütarekesi ile beraber Türkiye'nin çeşitli noktalarını işgale başlayan İtilaf Devletleri, mütareke hükümlerini uygulamak ve kontrol etmek bahanesiyle İstanbul'da birer Yüksek Komiserlik oluşturdular. Bu Yüksek Komiserlikler içersinde hemen her alanda etkili olan ve politikalara yön veren...

Ben Türküm Diyene Davet

Ben Türküm Diyene Davet

"Türk milletinin ergenekon efsanesinde başlayan hayat hikayesini; Cengiz Han'ın evrene sığmaz süvarileriyle çizdiği Türklük haritasını; Atilla'nın Roma'ya giden yiğit askerlerini; Bilge Han'ın o günün şartlarında yazdığı Orhon yazıtlarını bilmemeniz normal mi değerli kardeşlerim""Ey! Siz değerli...

12 Eylüle Doğru Koşar Adım

12 Eylüle Doğru Koşar Adım

12 Eylüle Doğru Koşar Adım, Kasım 1979 - Nisan 1980 yıllarını kapsıyor. Cüneyt Arcayürek bu kitabıyla, yakın siyasal tarihimizin olaylarını bilinmeyen yönleri ve belgeleriyle aydınlatıyor; ileride bu olayları 'tarh' olarak araştıracak ve inceleyecek olanlar için de çok değerli bir kaynak...

Geçmişten Günümüze Türkiye & Kronolojik Türkiye Tarihi

Geçmişten Günümüze Türkiye & Kronolojik Türkiye Tarihi

Bu eser, üç kıta üzerinde 623 yıl, 50 kadar ülkeye sahip olan yüce bir imparatorluğun bitişiyle küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetinin kronolojik panoramasıdır.“Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi” Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu zamandan bugünr yaşanan olayları, siyasi, sanatsal, felsefi,...

Başlangıçtan Günümüze Türk Devrim Tarihi

Başlangıçtan Günümüze Türk Devrim Tarihi

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun, tüm anlam ve biçimiyle uygar toplum haline getirmektir. Devrimlerimizin temel hedefi budur. Bu gerçeği kabul edemeyen düşünüş biçimlerini darmadağın etmek zorunludur.

Milli Mücadele'miz ve İstiklal Marşı'mız

Milli Mücadele'miz ve İstiklal Marşı'mız

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üç temel üzerine kurulmuş görkemli bir yapıdır. Bu temelleri şöyle sıralıyabiliriz: 1) Milli Mücadele,2)Osmanlı Mirası3)Atatürk DevrimleriTürkye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımak, sahiplenmek, onu daha ileri ve daha güzel bir duruma getirmek isteyen her genç, bu temelleri...

Anayasalar, Kanunlar ve TBMM Kararları (1876-2016)

Anayasalar, Kanunlar ve TBMM Kararları (1876-2016)

Anayasalar, Kanunlar ve TBMM Kararları tarih araştırmalarında kullanılan ana kaynaklardandır. Bu eser Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları için seçilmiş tam metin Anayasalar, Kanunlar ve TBMM Kararları ile yine bu sınırlılık içerisinde seçilen bazı hukukî metinlerden oluşmaktadır. Elbette bütünü...

Hasan Ali Yücel ve Türk Kültür Reformu

Hasan Ali Yücel ve Türk Kültür Reformu

Bu çalışma, 1993 yılında Bamberg, Otto-Friedrich-Üniversitesi, Türk Dili, Tarihi ve Kültürü Kürsüsü'nde master tezi olarak hazırlanmış ve Almanca aslı Pontes Yayınevi ile T.C. Kültür Bakanlığı'nın ortak yayını olarak basılmıştır (Pontes Verlag, Bonn 1994). Tükçe çeviri hazırlanırken kimi bölümler...