Finansman Problemleri

Finansman Problemleri

Bu kitap İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Meslek Yüksekokullarında okutulmakta olan İşletme Finansı ve Finansal Yönetim dersleri kapsamında işlenen konulara ilişkin örnek finansman problemleri için hazırlanmıştır.Haftalık ders saatlerinin kısıtlı ve bir akademik yarıyılın 14 hafta ile...

Çağdaş Fantazya

Çağdaş Fantazya

Yazar, bu kitapta günümüzün toplum yaşamında "korkunun" ve "edilgenleştirilmiş düşlerin" yaygınlaşması olgusunu inceliyor. Bilim ve Teknolojinin insanın özgürleştirilmesi sorunu ile ilişkilerini kesmelerinden sonra, şimdi, korkularımızın nedeni olarak suçlanması üzerinde duruyor.

Physics 1-Mechanics

Physics 1-Mechanics

Bu kitap İngilizce eğitim yapan üniversitelerin, Fen Fakültesi öğrencilerinin ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Fizik dersleri için hazırlanmış olan Physics kitabının ilk sömestrde kullanılacak olan birinci bölümü, uluslararası yayıncılardan McGraw-Hill'in en beğenilen kitabının özel Türkiye...

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

Kitabın sekizinci baskısında, muhasebe standartlarında, mevzuatta özellikle bankacılık ve vergi yasalarında yapılan değişikliklere uyumlu düzeltme ve eklemeler yapılmış, konuyla ilişkin olduğu ölçüde Basel II uzlaşısı düzenlemelerine de yer verilmiştir. Ayrıca özellikle Sermaye Piyasası Kurulu ve...