Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış

Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış

Soğuk savaş sonrası tarih, Türkiye’nin önüne oyununun kurallarını belirleme anlamında onlarca fırsat çıkmıştır. Türkiye bu fırsatları hem anlayamamış hem de hazırlıksız yakalandığından yeterince değerlendirememiştir. Türkiye’de bir takım yetkililer "bize yedirmezler", "kimsenin toprağında gözümüz...

Türkiye Avrupa Avrasya / Cilt-1

Türkiye Avrupa Avrasya / Cilt-1

Bu kitabın amacı, 2000’li yıllar Türkiye’sinin, insanlığın büyük yürüyüşüne getirebileceği özgün katkıyı irdelemektir. ‘Türkiye, Avrupa, Avrasya’yı, anıların paylaşıldığı bir kitap olarak öngörmedim. Daha çok, değerlendirmelerimden, gözlemlerden, konuşma ve demeçlerden, yabancı basında yayınlanmış...

Dünyanın Çarpık Düzeni & Uluslararası İletişim

Dünyanın Çarpık Düzeni & Uluslararası İletişim

Kitle iletişim araçları, ideolojik egemenlik ve kültürel yayılma politikalarının gerçekleştirilmesinde rolünü gün geçtikçe daha etkin bir şekilde oynamaktadır. İletişim gittikçe uluslararasılaşmakta. Emperyalizm, özellikle Amerikan ideolojisi sosyo-kültürel alanda egemenliğini yaygınlaştırmaktadır....

Türk - Irak İlişkilerinde Türkmenler

Türk - Irak İlişkilerinde Türkmenler

Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, Amerikan saldırısıyla dünyanın gündemine oturan Irak'taki Türkmenleri masaya yatırıyor. Uluslararası pek çok arşive girebilen ve yaptığı araştırmaları kitaplaştırarak önemli kaynak kitaplar oluşturan Bilâl N. Şimşir, Türkmen sorununu araştırdı. Irak Türkmenleri...

Uluslararası İlişkiler Teorileri Temel Kavramlar

Uluslararası İlişkiler Teorileri Temel Kavramlar

Mehmet Şahin ve Osman Şen’in, yaşanılan sorunların bilincinde olarak yaptıkları bu çalışma, alandaki boşluğu doldurmaya yönelik önemli bir kitaptır. Herkesin anlayabileceği dilde yazılmış, nitelik ve nicelik olarak bu sahada çalışanlara rehberlik edecek kapsamlı bir çalışmadır. Konuyla ilgilenen...