Transformatör Deneyleri

Transformatör Deneyleri

Bu kitapta, güç transformatörlerinin deneyleri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada gerekli ön açıklayıcı bilgilerin yanında, deney devresi, deney devresinin düzenlenmesi, alınacak önlemler, ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi de ele alınmıştır.Deneylerin ve...

Kuantum Fiziği

Kuantum Fiziği

... Bu üçüncü baskıda, diğer baskılarda görülen bazı baskı hatalarının düzeltilmesi yapıldı. İkinci bölümdeki siyah cisim ışıması hakkında ortaya atılan teorilerden türetilen formüller daha ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Problemlerin, konuların işleniş sırasına göre düzenlenmesine özen...

Giyimde Makine Teknolojileri

Giyimde Makine Teknolojileri

Giyim sanayinde nitelikli insan gücü yetiştirmek, mesleği ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmayı gerektirir. Bir eğitim programının başarısı araç ve gereçleri tanımak ve doğru kullanmakla mümkündür. Giyim sanayi makinelerinin daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan bu kitabın alanla...