Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat

Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat

Elinizdeki kitap "din sosyolojisi" ilminin ışığında, alan araştırması yöntemine göre, dini yaşayış konusunu sosyolojik incelemenin ilk örneklerinden biridir. Eserde, Doğu Anadolu'da her yönden önemli bir merkez olan Erzurum ve çevre köylerindeki dini yaşayış, sosyo-kültürel kadrosu içinde inceleme...

Milli Mücadelede Erzurum

Milli Mücadelede Erzurum

Bu kitap Mondros Ateşkesi'nden Erzurum Kongresi'nin sonuna kadar geçen olayları içermektedir. Yazar, kitabında ele aldığı olayları olduğu gibi anlamakta ve belgelere bağlamaktadır. Kitapta yer alan konu başlıkları ve Kurtuluş Savaşı'mızın önemli belgelerinden bazıları şunlardır:Doğu Anadolu'da...

Naum Faik ve Süryani Rönesansı

Naum Faik ve Süryani Rönesansı

"1868'de Diyarbakır'da doğan ve 1930'da New York'ta ölen Naum Faik Diyarbakır'ın yetiştirdiği en değerli aydınlardan biri. Süryani Rönesansının öncüsü bizce. Can çekişmekte olan Süryani kültürünün yaşatılmasında birçok şeyin ilk başlatıcısı oldu. Dergiler, işk Süryani okulu, ilk orkestra ve...

Asaletin ve Sağduyunun Kenti Safranbolu

Asaletin ve Sağduyunun Kenti Safranbolu

Çok kentler gördüm... Çok kentler gezdim... Paris aşıklar kentiydi, Roma hakimiyetinin, Prag edebiyatın, Bosna dramın, Moskova yalnızlığın, İstanbul cömertliğin, Urfa ruhaniyetin ve nihayet Safranbolu ise asaletin ve sağduyunun sembolüydüZaman tünelininher iki tarafında dahakim olan...

O Gün

O Gün

Nurcan Baysal O Gün’de, Van Gölü kenarında Tatvan’a bağlı Kavar havzasından hikâyeler, hayatlar anlatıyor. Kavar’ın, yüz yıl öncesinden, Ermenilerin orada yaşadığı zamandan günümüze uzanan hikâyesi… 90’lı yılların gayri nizami harp ortamında Kavarlıların başlarına gelenlerin hikâyesi: Yakınları...

Kentimin Öyküsü Muğla'da Rum İzleri

Kentimin Öyküsü Muğla'da Rum İzleri

Bilgili, yetenekli ve deneyimli mimar-ustalar, savaşın etkisiyle, ama asıl dinleri nedeniyle, birden yok sayılmışlardı. Savaşların neden olduğu bu tuhaf haksızlığa bir türlü duyarsız kalamıyordum. İçine düştüğüm çıkmazdan kurtulmak için geçmişi net görmem gerekiyordu. Zamanda geriye gitmeliydim....

Fazıl ve Feylosof Kızım Fatma Aliye'ye Mektuplar

Fazıl ve Feylosof Kızım Fatma Aliye'ye Mektuplar

Evet evet! Kitap olarak dahi ayrıca tab‘ ederiz. Hem yalnız bunu değil Hanımlar Gazetesi’ne derc olunan makâlelerinizi de katıp bir “Müntehebât-ı Fatma Aliye” vücûda getiririz. İster iseniz bana yazdığınız birkaç en güzel mektubu da bu meyâna idhâl eyleriz. Daha ister iseniz sizin ve benim en...

İstanbul Tarihi

İstanbul Tarihi

Bizans'tan Konstantinopolis'e, Konstantinopolis'ten İstanbul'a ve günümüze, Süleyman Demirel'e kadar İstanbul'un tarihi, yaşadıkları, atlattıkları, boyun eğdiği her şey kronolojik olarak bu kitapta toplanmış. Bugün düzensiz, gürültülü, kirli, tıkanmış bir megapol olan İstanbul'un tarihte ne denli...