Bilim Tarihinde Yöntem

Bilim Tarihinde Yöntem

Tarih bilinci (siyasi askeri tarihin yanında, mesela edebiyat tarihi veya felsefe tarihi gibi) başka disipilinlerin tarihiyle de kazandırılabilir; ama daha insani ve daha nesnel bir tarih bilinci verebilmenin en kestirme yolu, insanlararası bir etkinliğin tarihinden yararlanmaktadır; çünkü böyle bir...

Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi

Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi

Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi (ADDT) (Rasyonel Emotif Davranış Terapisi), diğer bütün psikoterapi türlerinden değişik olarak, güçlü felsefi temelleri olan ve yaşama bakış açısında, diğer bir deyişle yaşam felsefesinde köklü değişiklikler yapılmasını amaçlayan bir psikoterapi biçimidir....

WÇZÖ - R Yorumları

WÇZÖ - R Yorumları

Psikolojinin bilim olarak yapılandığı dönemlerden beri "zeka ölçümü" ilgi çekmiştir. Weschler Ölçekleri alanın zeka testlerinden biridir. 6-16 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için uygulanan, Türkiye standardizsyonu yapılmış WÇZÖ-R, pragmatik bir yaklaşımla klinik tanı değerlendirmelerinde...

Dsm-Iv-Tr Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı

Dsm-Iv-Tr Tanı Ölçütleri Başvuru El  Kitabı

DSM - IV'ün en önemli özellliklerinden biri, tanısal yargıların güvenilirliğini artırmak üzere tanı ölçütleri sağlıyor. olmasıdır. Hemen başvuru için klinisye sadece DSM - IV sınıflandırmasını ve tanı ölçütleri setlerini içeren küçük ve kullanışlı bir el kitabının olmasını isteyecektir.

Fröyd Ve Fröydizmin İçyüzü

Fröyd Ve Fröydizmin İçyüzü

Fizik veya Kimya âliminin laboratuvarı vardır. Hakikatleri orada bulur. Fröydün laboratuvarı ise kendi ruhudur. Fröydizmi oradan çıkarmıştır. Bunun için, bu eserde "Fröydizm" "Fröyd"ün ruhi ve ahlaki yapısına göre anlatılmış ve değerlendirilmiştir. Okundukça Fröydün ruh yapısına dolayısıyla...

Birey Odaklı Psikoterapiler

Birey Odaklı Psikoterapiler

Birey Odaklı Psikoterapi, 20. Yüzyılda psikoloji dünyasında görkemli bir değişim yarattı. Tarihin en önemli psikoterapistlerinden kabul edilen Carl Rogers, köklerini demokrasi ve hümanizm ilkelerinden alan bu modeli yaratırken; tüm insanların psikolojik olarak gelişmek ve hayatlarını etkili bir...