Metinlerle Felsefeye Giriş

Metinlerle Felsefeye Giriş

Felsefeye Giriş, düşünceye bir davettir. Felsefeye Giriş, aynı zamanda insanın sorularla ve kavramlarla kaşılaşmasıdır. Bu karşılaşmanın önemi, felsefenin, insani varoluşun tüm yönleriyle ilgisinde yatar. Felsefeyi başlatan, insanın sorduğu ve yanıt aradığı bazı sorulardır. Düşünen ve konuşan bir...

Arthur ve George

Arthur ve George

: Zekâsı ve yaratıcılığıyla dünyamızı zenginleştiren Julian Barnes'ın, yaşamları ve kişilikleri birbirinden çok farklı iki karakterin kesişen yollarını izleyerek kurguladığı bu romanı sizi yeni maceralara ve yeni sorulara götürecek. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarında geçen hikâyenin...

İlahi Rahmet ve Uluhiyet Evrensel Kurtuluş

İlahi Rahmet ve Uluhiyet Evrensel Kurtuluş

İlahi Rahmet ve Uluhiyet, Musa Carullah'ın çok tartışma meydana getiren, yayınladığında kendisini şiddetli saldırılara maruz bırakan bir eseri. Kitapta yer alan görüşlere bugün de katılmayanlar olacaktır. Ancak Musa Carullah'ın samimi, muvahhid bir Müslüman olduğuna, onun geçmişte yetiştirdiği ve...

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı

Çingene Müşfik Efendi, Derviş Cemal, Erganili Mesud, Gazi Kösemihal, Leskopikli Nurî, Hafız Müşfik, Urfalı Nâbî, Tokadizade Şekip, Yozgatlı Fennî… Tanınmış veya pek tanınmamış birçok şair bir çınar ağacının altında, bir cami çevresinde veya bir sefer esnasında ilk örnekleri Arap Edebiyatına değin...

Çağdaş Hellen Tarihine Bakış

Çağdaş Hellen Tarihine Bakış

Nikos Svoronos Yunanistan'ın en seçkin tarihçilerinden. Türkçede bu yakın komşu ülkenin tarihine ilişkin kaynak yok denecek kadar az. Svoronos'un bu kısa tarihi iyi bir başlangıç kaynağı olması yanında, bütün temel bilgileri de sunuyor; Hellen (Elen okunur)lerin Bizans'tan, Osmanlılara ve günümüze...

Solfej 1 & Kanon - Dikte - Ritim

Solfej 1 & Kanon - Dikte - Ritim

Çağın değişimi ile teknolojide yaşanan büyük gelişimler yaşam standartlarını yükseltmiş ve her alanda bireylerin sorunlarını daha kolay çözebilecekleri bir hal almıştır. Bu gelişim müzikte de böyledir fakat müziği diğer alanlardan ayıran en büyük fark; iyi bir müzik kulağına sahip olunsa da doğru...

Namaz Kılmanın Fazileti Terketmenin Hükmü

Namaz Kılmanın Fazileti Terketmenin Hükmü

Kuran-ı Kerim’de namazın birçok değişik kelimeyle anlatılmıştır: rükü,iman,istiğfar,kunut,secde,hasenat,kur’an,tesbih,zikir ve emanet gibi kelimeler ile ifade edilmiştir. Şer’i şerifte ise namaz: özel bazı söz ve hareketlerdir ki iftitah tekbiri ile başlayıp selam ile son bulur. İslamın beş...

Phaidon

Phaidon

Platon Felsefe Tarihinin en büyük ve en önemli düşünürlerinden biridir. Bugün felsefenin kapsamı içine giren tüm konuları eksiksiz bir biçimde ele almış, ve bu konulara içinde yaşadığı toplumsal koşulların, kendisinden önce yaşamış antik Yunan düşünürlerinden gelen etkilerin ve kendi mizaç ve...

Saçlarının Kardeş Kokusu

Saçlarının Kardeş Kokusu

Birazdan sabah olacak... Para, tarifeler, beklentiler, radevular, taksitler, iş, anneler ve korkular başlayacak... Bunlar varsa ve bizim için geçerliyse, aşk yoktur ve hiç olmamıştır, sevgili!.. Birbirimizi kandırmayalım. Hadi, güne hazırlan!.. Yaşadıklarımızı unutmaya çalış. Aşk bize güvenip...

Kültürün İzi

Kültürün İzi

Edebiyat  ve kültür dünyasının merkezi, kalbi  diyebileceğimiz ilginç mekanlar vardır. Edebiyat tarihimizin geçmişine baktığımızda her dönemin kendine has mekanları, kültür merkezleri, büroları, kahvehaneleri, tekkeleri, zaviyeleri, dergileri ya da önemli şahsiyetleri olmuş ve onun etrafında...