The Study Of Religions: An Introduction

The Study Of Religions: An Introduction

‘The Study of Religions: An Introduction’ is a student friendly textbook in the field of History of Religions. It begins by explaining why the study of religions is relevant in today’s world before moving on to a survey of the historical development of the study of religions and its key disciplinary...

Kur'an'da Peygamber Aileleri

Kur'an'da Peygamber Aileleri

Aile, tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de değerini korumaktadır. Ancak ailenin insanlığın her çağında sahip olduğu öneme paralel olarak bir takım meseleleri de olmuştur. Özellikle de günümüz dünyasında ailenin karşı karşıya kaldığı kriz ve kargaşalar, aile bağlarının kaybolmaya yüz...

Din Felsefesi Açısından Kutsal Anlatı

Din Felsefesi Açısından Kutsal Anlatı

İdealizm-realizm çatışmasının modern ve çağdaş felsefede insanı süje ya da obje olmaya zorlayarak buharlaştırdığı bir vasatta, varoluşsal boyutu ihmal edilmiş bir din anlayışı, insanın dünya üzerindeki yaşam serüvenini ve anlam arayışını dile döken anlatıları gerçek-kurgu polemiğine hapsetmiştir....

Ronaldo & Futbolun Devleri

Ronaldo & Futbolun Devleri

ALTIN AYAKKABI ÖDÜLLÜ SOKAK ÇOCUĞU Sefaletin kol gezdiği bir semtte, aşevlerinin verdiği yemeklerle karnını doyuran insanlar… Böyle bir ortamda büyümüş birinin, henüz otuz yaşına girmeden futbolun idolleri arasında olabileceği aklınıza gelir miydi? Dünyanın en çok kazanan, en çok ödül alan, en büyük...

Dede Korkut / Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması (Çizgi Roman)

Dede Korkut / Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması (Çizgi Roman)

Dede Korkut destanlarının kahramanları, iyiliği ve doğruluğu öğütler. Güçsüzlerin, çaresizlerin, her zaman yanındadır. Hile-hurda bilmezler, tok sözlü, sözlerinin eridirler. Türk milletinin birlik ve beraberliğini, millî dayanışmayı, el ele tutuşmayı telkin eder.Yüzyıllar boyu, heyecanla okunan bu...

Eğitim Kültür Sanat ve İletişim Proceleri

Eğitim Kültür Sanat ve İletişim Proceleri

Tekerlek öncesi dönemlerdeydi. İnsanlara PERGELLİ ARABA” procesi yapmıştım.Çok şaşırdılar. Güldüler ama onu işe yaramaz buldular. Çöpe attılar. Yıllar sonra bir çöp karıştırıcısı benim bu procemi buldu.Ona bakarak hayal kurdu. Pergelin ucundaki çemberi hissetti ve tekerleği keşfetti. Tekerlek...

Gözde / Nakşidil Sultan

Gözde / Nakşidil Sultan

İmparatorluğun kendi dışındaki dünyalara, Batı'ya dikkat kesildiği bir dönemde, yine o dünyanın sahilinden gelen bir başka dünya...Cezayir esir pazarlarından payitahta uzunan bir serüven...Aimee'nin çocukluk rüyalarının gerçekleşerek Nakşidil Sultan olma öyküsü..İmparatorluğun sancılı dönemlerinde...

Din Sosyolojisi & Din, Kültür ve Toplum İlişkileri

Din Sosyolojisi & Din, Kültür ve Toplum İlişkileri

Din Sosyolojisi adı ile tercüme ettiğim bu eser, din sosyolojisi alanında Batı dünyasında yazılmış klasiklerden birini teşkil etmektedir. Eserin yazarı olan Alman asıllı Gustav Mensching, din bilimleri sahasında büyük bir şöhrete sahiptir. Almanya'da Max Weber ve Ernst Troeltsch ile başlayan din...

Peki Öyle Olsun

Peki Öyle Olsun

Kendimi arıyorum,sen de kendini arıyorsun.Geçtiğin her sokakta insanların yüzünü inceliyorsun.Sıkıntıları gülüşlerinin arkasında saklı olan insanları hissediyorsun,çünkü sen de güldüğün zaman üstünü örttüğün acılarından kaçıyorsun.Kimse anlamasın,kimse görmesin diye, tebessüm ediyorsun.Peki ya...

Yüksek Matematik Kılavuzu

Yüksek Matematik Kılavuzu

Çağdaş bilim ve teknoloji, matematik ve matematik modellemenin uygulamaları olmadan düşünülemez. Bilim tarihçilerinin ortak düşüncesine göre, yaşı 10 bin yılın çok daha üstünde olan insanlık tarihinin en hızlı geliştiği dönem, Isaac Newton’un, XVII. yüzyılda, matematiğin “Diferansiyel ve İntegral...

Bu Davaya Can Verenler

Bu Davaya Can Verenler

Çoğu zaman rüyama girerler. Sanki resmi geçit yapar gibi gözlerimin önünden geçerler. Oruç Reis ile kolkola yürür Yususf İMAMOĞLU, Dursun ÖNKUZU, Süleyman ÖZMEN, Erdem ARABACI, Ercüment YAHNİCİ ve Gün SAZAK gibi şehitler... Uykularım kaçar, kalkar Cenabı-ı Hakk’a sığınır, ruhları için dualar...